Contents - Index - Previous - Next


BilledbehandlingBehandling af billeder er et meget stort emne, som her kun vil blive meget kort behandlet. For yderligere oplysninger henvises der derfor til manualer for scanning og det fotobehandlingsprogram, som du anvender. 

Der findes en meget lang række af fotoformater der anvendes i forbindelse med elektronisk behandling og opbevaring af fotos. Brother's Keeper understøtter nogle få af de, der oftest anvendes. 

Foto formattyperne er bl.a.: JPG, BMP, PCX og TIF.

Kort omtale af ofte anvendte fotoformater:
JPG: Foto af denne type, er komprimeret (anbefalet til Internetbrug) (der findes et utal af underversioner som ikke alle understøttes af BK, men mange gør).
JPEG: Samme som for JPG
RAW: Er en komprimeret form af TIF, understøttes ikke i BK.
BMP: Foto af denne type er renset for farver der ikke bliver anvendt.
PCX: Foto af denne type er komprimeret med en speciel teknik.
TIF (TIFF): Foto af denne type indeholder alle farver også hvis de ikke bliver brugt. Størrelsen på filen kan være stor endda meget stor.
Det anbefales at der anvendes JPG.

(Et Foto i størrelsen 18*13 cm scannet i farver og i en god opløsning, som er velegnet til udskrifter fylder ca. 15-16 Mb) 

Lægges der et PCX-foto ind i BK, som er for stort, får du beskeden: - tryk på F5, vælg Fil, Gem fil som JPG, og du kan derefter slette den "gamle" PCX-fil.
Billederne vises i et fastlagt billedfelt.
Billeder udskrives i sin scannede "normal" størrelse, når der udskrives aner og efterkommere i bogform eller indrykningstavler. I træer udskrives billederne i et størrelseskvadrat på 1 inch (2,54 cm).
Når der udskrives til bogform eller indrykningstavler, kan du angive, hvilket format billederne skal have. Dette gøres ved at angive formatet med eksempelvis +5, hvilket vil få billedet forstørret fra 1 til 1,5 og +10 vil blive til 2,0. For store fotos kan du sætte et - foran, og billedet vil da blive formindsket.
Sættes der ikke nogen faktor for billedet, udskrives det i sin normale størrelse. 

Du kan for hvert foto oprette en kilde og kommentar. 

Vigtige oplysninger til et billede er:
Personens eller personernes navne (der bør ikke være tvivl om hvilke navne der høre til hvem på billedet). Er der mange personer på et foto, kan der med fordel tegnes en enkel stregtegning, på bagsiden eller på et andet stykke papir, rundt om personerne og i hver person sætte et tal. På en medfølgende liste sættes der navn ud for hvert af numrene. Du kan finde eksempler på dette i ugebladene med familiegruppefoto f.eks. ved kongelige bryllupper eller barnedåb. 
Hvilken begivenhed/anledning billedet er fra 
Stedet og/eller adressen hvor billedet er taget 
Dato for begivenheden 
Fotografens navn, normalt den der har copyright på billedet 
Hvem ejeren af billedet er 
Om der findes et negativ af fotoet, herunder hvor det opbevares 
Eventuelt hvem andre der har samme originalfoto og/eller kopier 
Om det må offentliggøres, gengives, kopieres eller trykkes 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7