Contents - Index - Previous - Next


Slægtsforhold mellem 2 personer


Du vælger to personer en efter en ved at indtaste enten navn, BK kodenummer eller Ref. Når du derefter klikker Beregn, vises de to navne med angivelse af eventuelt slægtskab. Ved slægtskab forstås her, at der er en fælles ane. Forbindelser ved ægteskab medtages ikke.
Hvis slægtskabet falder udenfor de danske standardbetegnelser vises kun de to navne.
Hvis der er slægtskab, kan du få udskrevet alle navne i linjen, eller de to linjer tilbage til den fælles ane. Denne udskrift kan gå til enten skærm eller printer.
Knappen Find andet slægtskab starter en undersøgelse om de to personer eventuelt også er beslægtet på anden måde. Hvis du trykker F5 før Beregn, kan der i nogle situationer findes yderligere slægtsforbindelser mellem de samme to personer.
Du kan også vælge udskrift til printer i kasser. Det bliver til to søjler bestående af kasser med data for ægtepar, og øverst en kasse med det fælles anepar. 
Efter en udskrift kan du vælge en eller to nye personer ved at klikke på navnene. Efter udskrift til skærm må du dog først gå til Filer - Luk skærmbilledet.

Programmet søger normalt efter et nyt slægtsforhold med udgangspunkt til det slægtsforhold, som findes først. Programmet søger ikke efter andre veje til slægtsforholdet. Eksempelvis oplyses ikke, at man har samme bedsteforældre, kun at man har samme relation til den ene af bedsteforældrene.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7