Contents - Index


Andre forældre typer


Når du indfører et barn fra menuen i Redigering, kan du tilføje oplysninger om forældrene til dette barn, f.eks. at de ikke er de biologiske forældre. 
Du kan angive om barnets far og mor følgende: 

Biologiske forældre
Adoptivforældre
Stedforældre
Plejeforældre
Andre forældretyper

Er de forældre som vises på skærmen ikke de biologiske, vil ordene Far og Mor være i kursiv. Hvis der findes flere forældrepar typer til samme barn, vil Far og Mor også blive tildelt et BK-nummer.
Der kan kun oprettes to par forældre til et barn. Er der flere forældretyper må dette beskrives i barnets biografi.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7