© www.brotherskeeper.dk

 

Hent nyeste version af Brother's Keeper Tryk her

Seneste opdatering indeholder alle tidligere opdateringer


Fordel ved registrering Tryk her

Dansk BK7 manual

Pris 240,- d.kr. + porto

 

 

Nyeste danske sprogfiler

 

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.5.13 er beskrevet herunder.

·   Nyt er hvis en af personerne i parret har fået forkert køn, skal du klikke på Mand eller Kvinde, og så er der en ny mulighed for at skifte begge køn og holde alle børn, kilder osv. tilknyttet
·
   Rettet: På værktøjet "Sammenlign to databaser" er tilføjede knappen Annuller, når du ændrede en note
·
   Nyt: På Relationship Box-diagrammet - mulighed for at udskrive blå og pink farver på printer til kasser
·   Nyt: På Word Search, Et hvilket som helst felt, tryk på F8 for ny mulighed for at søge i billedoverskrifter og mediebeskrivelser.
·   Nyt: Ny mulighed på lister, billeder/filer knyttet til personer - for kun at vise dårlige links til tekst, billeder, mediefiler
·   Rettede et par andre små ting.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.5.12 er beskrevet herunder.

·   Rettede et problem med overskriften Familiegruppeskemaet
·   Rettede nogle stregtegningsproblemer i Efterkommere i kasser
·   Rettede nogle problemer med skærmen Vælg person
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.5.11 er beskrevet herunder.

·   Mulighed for i Efterslægtstræ at fjerne tomme linjer for at gøre det mere kompakt.
·   Familiegruppeskena har en mulighed for at indtaste en overskrift til den første side.
·   Ordsøgningsrapport, tillader søgning over flere af grupperne ad gangen (skal matche alle).
·   Mulighed for GEDCOM-eksport for at vælge GEDCOM 5.5 i stedet for 5.5.1 så den kompatibel med Family Tree Maker.
·   Ny knap på brugerdefinerede lister, hvis du vælger felt til afsnit 86, 87, 88, springer knappen til afsnitsindstillinger.
·   Ny knap på brugerdefinerede lister, hvis du vælger felt for etiketter 95, 96, 97, springer knappen til etiketindstillinger.
·   Tilføjet brugerdefineret felt 60 for 'Family BK Record Number', som er ægteskabsregistreringsnummeret
     (normalt ikke nødvendigt af de fleste brugere).
·   Liste over efternavne, mulighed for afsnitsformat i stedet for kolonner.
·   Rettet i ordsøgningen, søge begivenhed, årrækken, såsom 1900==1905, virkede ikke for gift og skilt.
·   Nogle andre mindre fejlrettelser og ændringer.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.5.10 er beskrevet herunder.

·   Ny rappor hvor alle billeder der er knyttet til en person medtages
·       Ændring i rapporten Tidslinje, her kan BK-nummer nu medtages
·      Rettelser i billeder linket til en kilde i PNG formatet medtages korrekt nu
·      En række mindre rettelser
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.5.9 er beskrevet herunder.

·   Flere større og mindre systemrettelser, som dermed sikre at funktionerne er yderlig optimal
·       Ny rapport: Lister, billeder vedhæftet kilder
·   Ny mulighed på efterslægtstræ, kan der vises børn fra ægtefælle 1, hvis der er 2 eller flere ægteskaber
·       Hvis der slettes en person, der er vidne, indsættes teksten  * * denne person blev slettet * *
·       Ny mulighed i Lister, at få en oversigt på hvilke linkede filer er til en kilde
·        Bedre information om at når en rapport vises på skærmen, hvor der er medtaget billeder, så fremgår der at linkede billeder medtages når der udskrives - men ikke ved visning.
·        I opsætningen, er der tilføjet en knap for at kunne finde det bibliotek, hvor ens tekst-, billede og medierfiler er placeret.
·        Plus flere små ændringer og rettelser.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.4.3 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at oplysninger i FindAGrave, således at gravnummer kan medtages i Efterkommere i bogform.

·         Ny mulighed i rapporten Anetræ, er at kunne få vist sted.

·         Ny mulighed i rapporten Anetræ, er at kunne få vist skilsmisse oplysninger.

·         Rettet et problem i rapporten Aner som slægtsbog, hvor der er anvendt en brugerdefinerede ægteskabsform og hvor oplysning om skilsmisse også var med. Her blev fejlagtigt vist oplysninger for et barns forældre.

·         Rettet er et problem i funktionen 'Sammenlign to databaser', i forbindelse med sletning af sekundær/primære forældre.

·         Rettet er et problem i rapporten Efterkommere i kasser, hvis startpersonen (proband) kun har et barn, så kom der en linje for meget til venstre for dette barn

·         Nyt funktionen Undersøg database er blevet forbedret, således at der huskes hvilken indstilling der blev anvendt sidste gang

·         Ny rapport: Anetavle med 4 generationer og med billeder (vises ikke på skærmen, men i udskrift).

·         Ny rapport: Anetavle med 4 generationer i pyramideformat og med billeder (vises ikke på skærmen, men i udskrift).

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.3 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en rapport ”Diagram med familien

·         Nyt er en rapport der viser en ane-indholdsfortegnelse – oversigt af databasen

·         Nyt er en Spil - underholdning

·         Nyt er at der kan ændres i rækkefølgen af egne rapport-lister

·         Nyt for rapporten Efterslægtstræ kan der nu vælges mellem Alle børn, Kun mænd eller Kun kvinder

·         Nyt på fanebladet Søskende, er der mulighed for at få et samlet overblik på alle søskende

·         Rettet er i forbindelse med sammenlægning af to databaser kommer alle vidner nu med

·         Rettet korrekt visning af de tre begivenhedstyper Y-DNA, mtDNA, atDNA

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.2.15 er beskrevet herunder.

·         Opdatering af den danske sprogfil - Nyeste sprogfil

·         Ny mulighed for at anvende nuværende eller gift navn for vidner, i stedet for dåbsnavnet

·         Nyt er at "L" kolonnen på Rediger vil også vise L, hvis placeringen har en note eller et billede

·         Forbedret er baggrundsoplysninger for steder og på fanebladet Adresse, her er der mulighed for at se hvor stedet er på Google kort (kræver adgang til Internettet). For at tilføje oplysninger for et sted, skal der dobbelt klikkes på feltet med stedet. Her der er 4 faneblade: Detaljer, Andet, Noter og Billeder. På fanebladet Andet kan der indtastes breddegrad og længdegrad for stedet.

·         Rettet er mindre fejl i forbindelse at rapporten Familiegruppeskemaet gemmes til HTML formatet

·         Rettet en fejl i værktøjet Sammenlign to databaser hvor ikke alle begivenhedsnoter blev kopieret med

·         Rettet et problem hvor der var valgt en anden skrifttype til visning på skærmen, fejlen opstod når der skulle vælges en anden person i databasen og der var valgt at medtage navne på fanebladet Navne

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.2.13 er beskrevet herunder.

·         Nyt er mulighed at medtage ekstra begivenheder på den individuelle tidslinje fra filen BKIndivTime.TXT

·         Nyt er der er kommet en ekstra mulighed med når der skal vælges vide-type, vidne-typen er ANDRE

·         Nyt er mulighed for fuld fødsels- og dødsdato under navnene Anetræ rapporten

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.2.8 er beskrevet herunder.

·         Ny funktion, hvor det er muligt at indtast en persons navn, og søge på Internettet om der findes oplysninger om vedkommendes gravsted. Standard i søgningen er i USA, men ved at vælge det land som ønskes søgt i, kan andre lande vælges.
OBS
Vær opmærksom på at det er reklamebaseret web-side, og ikke er en del af Brothers Keeper, men kan være en god hjælp til at finde yderlige oplysninger.

·         Rettet er række mindre fejl

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.2.7 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl som opstod i forbindelse med den automatiske opdatering af Windows 10

·         Der er dog forsat problem, under Windows 10, når der oprettes en komprimeret sikkerhedskopi. Så indtil videre må sikkerhedskopi ske ved at kopier databasen.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.2.4 er beskrevet herunder.

·         Der er kommet nye rapporter til

o    Anetavle som butterfly

o    Efterkommer i cirkel format

o    Bedsteforældre i fire slægtsled

·         Ny mulighed på redigeringsskærmen er at få vist ægteskabs/familienummeret under knappen ægtefælle. Ønskes dette vist, sættes indstillingen i Opsætning nederst til højre på redigeringsskærmen.

·         Ny mulighed er at en kolonne mere i højre side – L-kolonne – som viser at det enkelte sted er der yderlige oplysninger

·         Ved oprettelse af vidner, kan der vælges hvilken type vidne det er.

o    Vidne

o    Fadder

o    Sponsor

o    Juridisk vidne

o    Informant

o    Forlover / brudepige/brudesvend

o    Andet

·         Nyt er at holdes musen over datoen for seneste ændring vises hvornår personen er blevet tilføjet databasen.

·         Opdateret sprogfil

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.17 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en rapport som hedder Efterkommer i cirkel format.

·         Nyt er en ekstra søge mulighed i hjælpeværktøjet Søg efter dubletter i databasen.

·         Nyt er at i rapporten Indrykningstavle er der blevet mulighed for at tilføje farve på personnavnet – forskellig farve for de enkelte generationer.

·         Nyt er i rapporten Kontrol af alder er en mulighed for at fra vælge forhold før udskrift.
 

Der vil være dele af programmet som ikke er oversat til danske endnu

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.16 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en opdatering af den danske sprogfil

·         Nyt er at skærmvinduet tilpasses de større skærme bredere nu

·         Nyt er at når der vises et billede og dette vender forkert, kan billedet roteres til højre eller venstre.

·         Ny er en forbedre import af GECOM filer

·         Ny er at når der oprettes rapporter medtages også alternative navne i indeks

·         Nyt er at der er kommet en ny knap nederst i redigeringsmenuen "Indsæt begivenhed” så det er nemmere at tilføje nye begivenheder. Begivenheden indsætte over den begivenhed der er markeret med >

·         Nyt er at i indstillingsmenuen kan der vælges om billeder skal åbnes i Windows standard program eller ikke visning i BK. Fordelen er at ved at vælges Windows standard er at billedet kan redigeres direkte.

·         Nyt er at når der klikkes på et felt i N kolonnen og der ikke er skrevet en begivenhedsnote, åbnes feltet hvor teksten skal skrives automatisk

·         Nyt er at i de grafiske træ udskrifter sættes || hvis personen har begivenheden 'Ingen efterkommere. Valgmuligheden i opsætningen er endnu ikke oversat til dansk – men dette kommer.

·         Nyt i indstillinger er at få vist på fanefladet Børn om barnet er gift, vist med symbolet §. Hvis der er er efterkommere efter barnet vises dette med symbolet +

·         Nyt er at der kan vælges hvilke alternative navne som skal medtages i Personskemaet og Familiegruppeskemaet

Hertil er rettet og ændret en række mindre fejl

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.14 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at der nu vælges, hvilke alternative navne der skal medtages i person- og familiegruppeskemaet.

·         Rettet er en fejl når en person har over 20 generationer af aner, ville det undertiden ikke komme den korrekt udskrift i forhold til sammenhængen mellem de enkelte personer.

·         Ændret er import at GEDCOM filer vil gå hurtigere i de tilfælde, hvor der er over 600.000 navne i GEDCOM filen, og der importeres til en tom database.

Rettet er et problem med opdeling af en database, hvor der i særlige tilfælde ikke blev medtaget alle oplysninger ved enkelte personer.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.13 er beskrevet herunder.

·         Rettet er et problem med brugerdefinerede oplysninger for en person, disse oplysninger kom ikke med i alle rapporter.

·         Rettet er problem ved sikkerhedskopi, hvor en eller flere linkede filer ikke kunne findes kom der en fejlmelding.

·         Rettet er at når der anvendes en af de ti forudgående kildehenvisninger, blev oplysning om kilde kvaliteten ikke medtaget.

·         Rettet er en fejl i layout at romertalsnumrene for børn i rapporter som efterfølgende blev gemt i RTF fil formatet.

·         Rettet er import af GEDCOM filer, således at tegnsættet også importeres korrekt for noter for den enkelte begivenhed.

·         Rettet er oplysning om private oplysninger i anetræ- og kasse-udskrifterne.

·         Nyt er at i redigering skærmbilledet nederst til højre kan vælges Indstilling. Her er der kommet tre nye valgmuligheder.
    (1) Åbn alle billeder med standard billedbehandlingsprogram
    (2) Når der vælges at oprette en ny note til en begivenhed, åbnes der direkte til skrivefeltet
    (3) Her vælges om knappen i bunden af redigering ”Indsæt ny begivenhed over” skal vises eller ikke

·         Nyt er der anvendes en skærmstørrelse størrelsen 1360x768 er skærmbilledet bedre tilpasset.

·         Nyt er, hvis BK standardvisning af billeder (når der dobbelt klikkes på et billede), mulighed for at dreje billedet, så det vises korrekt. Bemærk at ændring af billedet IKKE gemmes.

·         Nyt er at der nederst i redigering er kommet en knap ”Indsæt ny begivenhed over >” som opretter en ny begivenhed over den begivenhed som markøren er sat på

Ændring er at udskriften Efterkommere i kasser nu kan vise op til 2400 i bredden.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.11 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med oprettelse af en RTF fil, hvor højre stilling af rommer tal for børn nu er korrekt

·         Rette er en fejl ved sikkerhedskopiering af linkede filer, hvor der kom en fejlmelding, når en linket fil ikke kunne findes

·         Nyt er mulighed for at vælge større skrifttype når skærmstørrelsen er 1280 x 854

·         Rettet er en fejl som kunne opstå ved at en familiebegivenhed blev flyttet til toppen i redigeringsmenuen

Rettet er en fejl når der blev valgt en kilde K som kunne blive linket til ægtefællen i stedet

 

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.1.02 er beskrevet herunder.

·         Ny rapport er kommet til ”Slægtsrelation i kasser”
Rapporten findes under Diverse
Når denne rapport anvendes er der en vejledning på det første faneblad

·         Der er kommet en opdatering af de danske sprog filer (dog er der fundet enkelte steder som forsat er på engelsk)

·         Rettet er et problem, når en GEDCOM fil indlæses og den indeholder over 20.000 kildehenvisninger

·         Rettet er et problem med layout i rapporten Efterkommer i kasser

·         Rettet er et problem i Familiegruppeskemaet i forbindelse med udskrivning af børn eller ægtefælle som er markeret som privat

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.47 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en indstilling til Anetræ til ikke at medtage adaptiv-, sted- eller plejeforældre

·         Nyt er i bogformsrapporterne, er der mulighed for at indsætte ordet "Note:" i stedet for bare en tom linje før noter

·         Rettet er et problem med sortering af navnregistre hvor der er mere end 100.000 navne

·         Rettet er en fejl Anetavle, hvis den ene ægtefælle var sat til få skjult oplysninger i rapporter

·         Rettet er et problem, hvor genvejstasterne: CTRL + SHIFT + BOGSTAV ikke virkede ved valg af person

·         Ændret er på Kilde oplysningerne, der viser de 10 senest anvendte kilder, hvis der tilføjes eller der ses på en kilde med et andet sidetal, blev der efterfølgende vist disse kilder, selv om den samme kilde, blot med et andet sidetal

·         Rettet er et problem i opdel database og sammenlæg to databaser, hvis der var link til billeder kom disse link ikke korrekt med

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.44 er beskrevet herunder.

·         Nyt er de danske sprogfiler, men der vil dog enkelte steder vil der forsat være engelsk tekst.
Disse vil være oversat med næste opdatering af sprogfilerne

·         Nyt er, at når der tilføjes mere end 5 billeder kan disse ses ved at trykke på den knap der kommer frem i højre side, hvorved at de næste billeder vises

·         Nyt er, at der er kommet farver på skærmbilledet i funktionen Sammenlign to databaser

·         Nyt er, at BK nu huske de seneste 10 anvendte kildehenvisninger, hvorved det skulle være hurtigere at tilføje samme kilde til nye oplysninger

·         Nyt er, mulighed for at medtage datoer i udskrifter for oplysninger fra fanebladet Navne

·         Nyt er, at når der søges efter person navne sidestilles bogstaverne Ö og ö med Ø og ø
Hvilket f.eks. ved søgning på navnet
Jørgen Jørgensen vil Jörgen Jörgensen også bliv vist
Samme for Öystein Jörgensen og Øystein Jørgensen eller ved søgning ved hjælp af ? f.eks. ? Jörgensen
- Der arbejdes på at få samme sidestillen af bogstaverne Aa og Å samt å og aa
- Der arbejdes også på at få stednavne med når der trykke på F8 vil f.eks. Århus og Aarhus blive sidestillet
Mere herom senere

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.43 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en rapport som viser den ældste ane i de enkelte ane rækker.
Brugerfladen er endnu ikke oversat til dansk

·         Nyt er en rapport som viser personer er tvillinger. (Søskende født samme dag eller med en dags mellemrum).

·         Nyt er at Brothers Keeper nu kan huske de sidste 10 navne der søgt på (F3 Søg), tidligere søgte navne kan ses ved at trykke på pil til højre.
(Listen over tidligere søgte navne huskes indtil videre ikke når Brothers Keeper åbnes igen)

·         Rettet er en fejl i funktionen Sammenligne to databaser, hvor der blev kopieret et barn fra højre til venstre side, her kunne opstå en fejl med oprettelse af link til forældrene.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.42 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en ny mulighed, i Redigeringsmenuen i menupunktet Redigere, for at markere en person som "privat". Markere denne person som private, og vælg derefter en af de fire typer for privat. Hvis en person er markeret som ”Privat” vil ikke komme med i nogen rapporter.

·         Nyt er en ny mulighed i rapporten Efterkommer i kasser for at udelade data om nulevende personer.

·         Nyt er en rapport hvis du vælger Lister, Kilder, Vis personer som er knyttet til denne kilde, her er der kommet en ekstra mulighed for at få udskrevet alle bemærkningerne for denne kilde.

·         Rettet er et problem i hjælpeværktøjet, Sammenlign to databasen, når der flyttes en person fra højre til venstre. Her kunne der opstå en fejl med kopiering af data.

·         Rettet er i rapporterne i bogformat, vil der ikke komme til at stå (2) for et ægteskab, hvis den første forhold var »ugift«, så vil der komme til at stå (1) i stedet.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.41 er beskrevet herunder.

·         Opdateret sprog version

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.40 er beskrevet herunder.

·         Nyt er når der tages sikkerhedskopi, kan der vælges at der kun medtages linkede filer som er ændret siden sidste sikkerhedskopi

·         Nyt er at indstillingen hvorledes sikkerhedskopien foretages bliver gemt til næste gang

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.39 er beskrevet herunder.

·         Nyt for kilder er, at der er mulighed for at indsætte dagens dato ved at trykke <CTRL> + <;> i det felt der skrives i.

·         Nyt for skærmbilledet i redigeringsmenuen er, at programmet nu husker hvilken brede de enkelte kolonner er sat til, hvilket vil give et bedre overblik for hvad der står i det enkelte felt.

·         Nyt er at der i Familiegruppeskemaet medtages der yderlige informationer om medie filer.

·         Ny valgmulighed i rapporten Anetræ i 360 graders cirkel, her kan der vælges mellem at probanden starter med nummer 0 eller 1.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.36 er beskrevet herunder.

·         Der kommet en opdatering af de danske sprogfiler - opdateringen er alene på en bedre formulering og en enkelte anderledes oversættelse.

·         Rettet er et problem der markøren ikke blinker når der er anvendt TAB for at flytte til næste begivenhedstype.

·         Rettet er et problem hvis der blev startet en ny database, og valgte at Rediger og her valgte at konvertere fra BK6 til BK7 startede denne rutine ikke.

·         Denne version retter en fejl i forbindelse med hvordan månederne bliver skrevet på, når der er valgt franske-canadiske sprog modul.

·         Nyt er en valgmulighed i Familiegruppeskema og Personskema, at der kan medtages navn på linkede mediefiler, som er linket til personen.

·         Nyt er, at vælges i Selvvalgt rapport, at medtage feltnummer 178 to gange, medtages alle stillingsfakta for personen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.34 er beskrevet herunder.

·         Ny funktion
I lang tid, har det været muligt at tilføje ekstra begivenhedstyper, ved i redigeringsmenuen vælge tilføj brugerne været i stand til at tilføje andre begivenhedstyper på Rediger skærmen ved hjælp af menuen Tilføj, og her vælge om det er en personlig eller familie begivenhedstype.

Eksempler på andre begivenhedstyper:
[Personlige]
Civil konfirmation – Dødfødt – Fremstillet – Hjemmedøbt – Jordfæstelse – Navnedag – Navneændring – Nøddåb – Publiceret – Tinglyst – Vaccineret – Sarkofag – Gravsat – Navngivet

[Familie]
Trolovet – Lysning
- - - - - - -
Nu kan der tilføjes brugerdefinerede fakta. Forskellen er, at en fakta begivenhed har en beskrivelse og ikke et tilknyttet et sted. Disse nye fakta oplysninger kan medtages i Familiegruppeskemaet og Personligskema, samt i de forskellige tekst rapporter, f.eks. Efterkommere i bogform.
Eksempler på en fakta oplysning:
[Personlige]
Beskæftigelse – Eksamensbevis – Svendebrev – Titel – Ane-nr. – Udnævnt

Der er stadig nogle flere ændringer, der skal foretages i programmet, før funktionen virker alle steder. Man er velkommen til at komme med tilbagemeldinger, hvis der er problemer med den nye funktion.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.33 er beskrevet herunder.

·         Rettet er et problem med funktionen GEDCOM import som opstod med opdateringen til version 7.0.33.

·         Rettet er et problem, når der blev oprettet en ny database, her blev de enkelte personer ikke linket sammen, fejlen kunne rettes ved at anvende funktionen Re-indekser databasen.

·         Rettet er et problem i GEDCOM import, hvor GEDCOM filen havde oplysninger om steders breddegrad eller længdegrad, hvor disse oplysninger blev placeret forkert.

·         GEDCOM import kørte meget langsomt når antallet af personer er over 125.000, hastigheden ændres nu først når der er over 250.000 personer i GEDCOM filen.

·         Hjælpeværktøjet der kan ændre fra små til store bogstaver i personnavnet virker nu korrekt for navne der indeholder ' efter første bogstav f.eks. O'Brien.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.33 er beskrevet herunder.

·         Tilføjet er en ny funktion af landnavn til en gruppe af steder, hvilket er nyttigt, hvis du bruger rapporten Slægtens oprindelse

·         Rettet er et problem, når du søger efter kilder ved hjælp af de norske eller danske sprog

·         Rettet er et problem i funktionen Sammenlign to databaser, problemet var bogstaver med accent, i søgning i højre side

·         Ændret Re-indeksering rutinen så den er hurtigere for store databaser (over 400.000 navne eller begivenheder)

·         Rettet er et problem, når der ændres i rækkefølgen på ægtefæller, ændringen kom ikke frem før der blev kørt en  Re-indeksering af database, det er ikke nødvendigt længere.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.30 er beskrevet herunder.

·         Rettet mindre fejl som opstod i forbindelse med de seneste to opdateringer

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.29 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl som opstod i version 7.0.28 og 7.0.29, når der blev tilføjer nye personer i databasen, kan der ofte en eller flere tomme felter på fakta fanebladet

·         Rette er fejl i forbindelse med import af en GEDCOM fil, hvor oplysning om bopæl sammen med en note ikke blev taget med i importen

·         Rette er uhensigtsmæssighed i funktion Sammenlign to databaser og en begivenhed har dobbelt-dato, kunne oplysningen ikke kopieres

·         Ændret er hvorledes databasen håndtere indtastninger af mange personer, uden at gøre databasen langsommere, uden at skulle anvende funktionen Re-indeksering. Det anbefales dog at anvende denne funktion, når der er indtastet over hunderede nye personer

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.28 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i forbindelse søgning hvor navet indeholder bogstaver med accent i navnet, når der var valgt at medtage alternative navne i søgningen.

·         Rettet er i forbindelse med anvendelse af en tidligere kildehenvisning, så kom kun det første billede med, som var en del af kildehenvisningen.

·         Rettet et problem når der blev søgt efter steder ved hjælp af F8 tasten.

·         Optimering af søgehastigheden når der søges efter navn i meget store databaser, specielt når der anvendes * eller ? som en del af det søgte navn.

·         Ændret er at der nu medtages oplysningerne for begivenhederne Borgerlig vielse og Kirkelig vielse, mod tidligere blev der kun vist begivenheden Gift.

·         Nyeste sprog anvendes

·         Optimering ved anvendelse og sortering når der er anvendt de nordiske bogstaver. Det anbefales at der gennemføres en re-indeksering af databasen efter opdatering til nyeste version.

·         Skærmbilledet er blevet større når der vælges at se familieskemaet (F7 funktionen i redigeringsmenuen)

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.24 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en mulighed for at flytte vielses og øvrige par-relaterede oplysninger nederst på fanebladet Begivenheder.

·         Nyt er at BK nu sortere navne efter det danske alfabet når der anvendes et andet sprogmodul end dansk. Derved vil de danske bogstaver (Ææ, Øø, Åå og Aa) blive sorteret korrekt.

·         Nyt er at der kan vælges i rapporten Udskrift i nummerorden, at der kun medtages de personer som der er fortaget ændringer ved efter en bestemt dato – dato indtastes nederst til højre.

·         Ny mulighed i funktionen Søg efter ord, kan der vælges at der skal søges efter f.eks. Kristen med ikke Kristensen.

·         Ændret er, at efter import af en GEDCOM fil, indeksere databasen automatisk.

·         Ændret er at ved de grafiske tavle vil der blive anvendt ordet Gift/Partner alt efter om parret er gift eller ikke.

·         Ændret er, at Brothers Keeper åbnes næste gang på samme position på skærmen som der blev lukke på.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.21 er beskrevet herunder.

·         Rettet er fejl som nogen gange kunne opstå i forbindelse med tilføjelse og rokering af ægtefæller, hvilket betød at BK ikke viste ægtefællerne korrekt før at BK blev genstartet. Denne fejl er nu rettet således at ægtefællerne vises korrekt med det samme.

·         Rettet er en fejl i funktionen Kontrol af alder, hvor der nogen gange blev vist et forkert BK nr. for ægtefællen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.15 er beskrevet herunder.

·         Rettet er for rapporten Slægtsbog i bogform er der rettet en fejl som kunne opstå ved visse kombinationer af indstillingerne, hvorved børns oplysninger ikke kom med i rapporten.

·         Rettet er en i forbindelse med sikkerhedsfunktionen, så en linket note til en begivenhed ikke kom med sammen med resten af sikkerhedskopien.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.13 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl, der forårsagede GEDCOM Eksport kørte langsom, hvis indstillingen var at der ikke skulle medtages begivenheder for nulevende personer.

·         Ændret er, at der nu kan sortere 1.500.000, mod tidligere 1.300.000.

·         Ændret er for at lukke kilde skærmbilledet kan der anvendes ALT+O i stedet for ALT+S. Dette gælder dog kun med engelsk sprogversion. For dansk kan anvendes CTRL+F4 eller ALT+F4

·         Rettet er fejl i forbindelse rettelse af stien til billeder som var linket til en kilde.

·         Rettet er at der nu også medtages billeder som er linket til en kilde i forbindelse med sikkerhedskopiering.

·         Ændret er ved søgning af personer (F3), her vil søgningen også medtage personer med færre bogstaver end fem, i enten for- og efternavn.

·         Ændret er sikkerhedskopi funktionen, som nu også medtager oplysninger om hvilke BK numre der tidligere er slettet, men som kan genbruges.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.12 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl, som kom i version 7.0.12, hvor funktionen Undersøg databasen, kunne ændre en biografitekst eller en begivenhedens note fra en personlig tekst, til en familie tekst.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.11 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl, hvor der kom en meddelelse om at antallet af personer var en højre end der reelt er i databasen. Fejl kom ved flere forskellige rapporter. Rapporterne blev korrekt udskrevet, men fejlmeldingen er nu fjernet

·         Ændret er måde der søges efter personer i databasen. Tidligere skulle der skrives et navn 5 bogstaver for fornavn og 5 bogstaver for efternavn, før søgningen kunne starte. Dette betød, at BK ikke fandt personer med mindre antal bogstaver end de 5 bogstaver. Søge funktionen kan der forsat søge med kun fx 3 bogstaver, personnavnet kunne være Pia Jørensen, her er der ingen ændringer. Søges der efter personer, hvor der kun skrives Lis Peter.
Vil fornavne som Lisbet og Lisbeth og efternavne som Petersen, Peterson og Petersdatter også blive vist – hvis der er personer i databasen med disse navne.

·         Rettet er en fejl som nogen gange kunne opstå, hvis der blev anvendt bogstaver ikke var de ”normale” 25, plus de danske æøå, men fx Ü, í, Š, ó, â med flere

·         Ændring er i forbindelse med kontrol af databasen, hvor der nu (indtil videre kun i den engelsk sproget version) er en mere forklarende tekst til at løse problemer med interne tekst der fejlagtigt er tilknyttet to forskellige personer. Forklaringen kommer på dansk ved næste opdatering af sprog filen.
Løsningen er:
Gå til den personen med den fejlmeldte interne tekst, kopier teksten til fx Noteblok eller Word. Slet den interne tekst ved begge personer. Luk redigeringsmenuen. Åbn redigeringsmenuen igen, vælg den person som den kopierede tekst skal indsættes hos – indsæt teksten. Og fejlen er rettet.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.9 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med tilføjelse af et nyt barn til forældre, hvor det ikke var muligt at med tastaturet at væge køn på barnet - men var nød til at benytte musen.

·         Rettet er en fejl i forbindelse tilføjelse af en eksisterende kilde, kunne man ikke benytte pil-taster på tastaturet for at vælge den ønskede kilde - men var nød til at benytte musen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.8 er beskrevet herunder.

·         Tilføjet er med denne version, at der nu kan oprettes op til 10 grupper, hvor der tidligere højst kunne oprettes 5 grupper.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med opdeling af en database, hvor lange tekster på fanebladet Biografi eller en note til en begivenhed ikke kom med.

·         Rettet er den anvendte skrift størrelse på i Opsætning var for stor på nogle computere

·         Rette er en fejl med visning af en persons alder når funktionen Sammenlign to databaser blev anvendt

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.7 er beskrevet herunder.

·         Ændret er Anetavle i halvcirkel kan der nu vælges hvilket anenummer probanden skal have

·         Ændret er funktionen Konverter fra BK6 til BK7, håndtere billeder bedre der er linket til i BK6 databasen

·         Rettet er; i sikkerhedskopi funktionen, hvor der kom en forkert henvisning til manglende Brothers Keeper nummer, hvis der var en eller flere tekst filer der ikke var placeret som det er angivet som link. Hvorfor det ikke var nemt at rette dette link, ved at gå til den angivende person (BK.nr.).

·         Rettet er; Hvis du tilføjer en kilde og vælge på eksisterende kilde, så ændre det til hovedkilde.

·         Rettet er; Hvis du har tilføjet et vidne til en begivenhed, vil der også blive tilføjet en ny note til vidnet hvis vidnet havde allerede en note til denne begivenhed.

·         Rettet er; Hvis du valgte rokerer ægtefæller, kom denne rettelse ikke altid frem før Brothers Keeper blev genstartet.

·         Rettet er; Hvis du gik til eksisterende begivenhed note og kun ændret i hvilke situationer der skulle udskrives, kunne der ske det, at noten blev slettet.

·         Rettet er; I forbindelse med rapporten Ikke linkede personer, startede funktionen med det samme, ventes der til der er valgt om vidner skal medtages eller ikke og der trykkes på Start

·         Rettet er; Rapport Slægtens oprindelse kikkede efter USA, men ikke US, hvorfor denne ikke blev medtaget i rapporten

·         Rettet er; For kilder, hvor der klikkes på "Vis alle kilder som er knyttet til:” og derefter dobbeltklikke på en kilde, kom der nogen gange en fejl Xcode større end max.Rettet er; Når du starter BK7 for allerførste gang, og satte opsætningen til åbne Redigeringsmenuen automatisk kom der ofte en fejlmelding.

·         Rettet er; ord søgning, vælge person, blev der nogen gange vist et forkert ægtefælle

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.4 er beskrevet herunder.

·         Nyt, BK7 er frigivet som endelig version

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 7.0.3 er beskrevet herunder.

·         Nyt, Brothers Keeper version 7 er forsat i BETA test - BETA versionen kan hentes via dette link
Tryk her
BETA versionen indeholder nyeste sprogfiler til dansk, norsk og svensk

Herunder ses opdateringer til BK6

Nyeste rettelser i Brother's Keeper version 6.6.17 - 10. juli 2014

Nyt = ny funktion er tilføjet

....

Rettet = mindre eller større fejl som er blevet korrigeret.

....

Ændret = uhensigtsmæssigheder er blevet korrigeret, ofte med baggrund i bruger henvendelser.

....

[   ] = en tast på tastaturet - f.eks. [F6]

 

Følgende rettelser er kommet i den nylig udsendte opdateringsfil fra John Steed.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.6.10 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at i rapporten Indrykningstavle vil forældrene blive nævn i begyndelsen for personen.

·         Rettet et problem i rapporten Efterkommernes vielsesoversigt for de personer hvor der indgår [ ] i navnet.

·         Ændret er rapporten når Familiegruppeskemaet gemmes i HTML formatet, gøres bedre plads til billeder af børn.

·         Rettet er et problem ved eksport i GEDCOM, når der er linjeskrift i kildens titel, forfatter, forkortelser eller side.

·         Rettet er en fejl på redigeringsskærmen i anvendelse af skriftstørrelsen i Biografi fanebladet, hvis der blev set på en Ane tavle og derefter gik tilbage til teksten i Biografi fanebladet.

·         Ændring for GEDCOM, Brothers Keeper vil nu vil importere og eksportere en begivenhed, hvor der ikke er angivet dato eller sted.

·         Ændring i redigeringsskærmen, således at når der er tilføjet en ny person, vil cursoren blive placeret i datofeltet for den første begivenhed.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.6.8 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at er man på fanebladet Billeder i redigeringsmenuen, og der klikkes på et billede, og der er sat en Undertekst i feltet, så vil underteksten blive vist, når billedet vises i fuld skærm. (Denne funktion kan fravælges ved at vælge Filer – Skjul kommentar til dette billede). Underteksten vil også komme med hvis billedet udskrives.

·         Ændret er, GEDCOM import acceptere GEDCOM koderne 'PEDI ADOPTED' og 'PEDI FOSTER'.

·         Ændret er, GEDCOM import vil oprette begivenheden skilsmisse selv om denne begivenhed ikke har en dato i GEDCOM filen.

·         Rettet er et problem, hvor optælling af efterkommere sommetider gav fejl 75, hvis der var over 60.000 personer i databasen.

·         Rettet er en fejl i bogformsrapporterne, hvor der blev anvendt en brugerdefineret tekst for ægteskab og begivenhedstyperne er forlovet eller ugift.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.6.5 er beskrevet herunder.

·         Ny definition af (felt 49) 'Alder ved ægteskab' ved oprettelse af egne lister.

·         Rettet er en fejl i rapporten Anetræ i 6 generationer, her kom der ikke farver med på den 6. generation.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med oprettelse af rapporten Efterkommer i bogform, når denne blev gemt i formatet RTF, hvor der ikke kom et linje skrift ved den indgifte, hvor der står: Barn af ...

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.6.1 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at rapporterne Efterslægtstræ og Anetræ kan udskrives med farver, valget kan være for mænd og kvinder eller for hvilken gruppe den enkelte person tilhører.

·         Nyt er for GEDCOM eksport og import nu kan håndtere hvilken gruppe personen tilhører.

·         Nyt er, at en note til et sted, nu kan medtages til rapporten Familiegruppeskema, Noten placeres nederst på arket. For at tilføje en note til et sted, dobbeltklikkes på stednavnet, hvorefter et nyt vindue åbnes til indtastning af oplysninger for dette sted.
Teksten skrives på fanebladet Noter, her sker indtastningen på samme måde som for Biografier og andre noter. Den skrevne tekst medtages når der er sat et flueben for det ønskede.
NB: Indtil videre er linjerne ikke oversat til dansk – men det kommer.

·         Rettet er en fejl for Efterslægtstræ i kasser gemt HTML formatet, som betød at der ikke kunne ændres til et andre drev på computeren eller der kunne oprettes et nyt bibliotek.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.15 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en funktion til at finde dubletter i databasen, f.eks. efter sammenlægning af to databaser

·         Nyt er en rapport der viser oplysninger om efterkommere

·         Nyt er en rapport for manglende kildeangivelse

·         Nyt er en mulighed for at gemme rapporten Efterkommere i kasser som HTML

·         Nyt er en mulighed for gemme rapporten Efterkommer vielsesoversigt til en RTF fil

·         Nyt er en ekstra hjælpefunktion til at rette link til eksterne tekstfiler ”Fix text path”

·         Nyt er mulighed for en rapport over ikke færdigt løste opgaver under fanebladet Dosmerseddel

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.14 er beskrevet herunder.

·         Ny dansk sprogfil er med i denne opdatering. Der kan være enkelte steder hvor der forsat er lidt engelsk tekst.

·         Rettet er en fejl der opstod i forbindelse med opdatering til version 6.5.14, hvor ægtefællens navn blev ikke kom med i udskrifterne i kasseformat.

·         Tilføjet er en mulighed for at få vist om barnet er adaptiv-, sted- eller plejebarn i rapporterne i kasseformat.

·         Ændret er ved udskrift af kilder medtages forfatter, titel, kommentarer mv. før kildeteksten.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.13 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl med billeder, der nogle gange gik over hinanden i nogle af rapporterne, hvor der var valgt at medtage billeder af børnene.

·         Nyt er at der kan medtage oplysninger om skilsmisse rapporterne efterkommertræ, Efterkommer i kasser og 4 familier i kasser.

·         Nyt er at der mulighed for at medtage oplysning om børn der er angivet som sted-, pleje- eller adaptivbarn i rapporten Efterslægtstræ og Familiegruppeskema

·         Nyt er i rapporten Beregn slægtskab, at der kan vælges at rapporten udskrives i kasser og herunder hvilke oplysninger der skal medtages.

·         Nyt i rapporterne Efterkommere i bogform og Indrykningstavle er at der kan vælges at medtage oplysning om den indgiftes forældres stilling, født/død eller reference nummer.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.11 er beskrevet herunder.

·         Nyt er i bogformsrapporterne kan der vælges at få vist parternes medbragte børn i parforholdet.

 •  

·         Tilføjet er en knap på fanebladet Billeder, hvor et markeret billede kan åbnes direkte i ens billedbehandlingsprogram.

·         Tilføjet er en ny begivenhed "Legal Name Change” (Navneændring). Dette er en begivenhed i stedet for navneændring på fanebladet Navne. Den nye begivenhed kan der søges i via F3 funktionen på lige fod med søgning efter navn. Har du tidligere valgt at oprette en begivenhed ”Navneændring” skal disse erstattes med "Legal Name Change” for at opsøgningsmuligheden. "Legal Name Change” vil senere blive oversat til ”Navneændring”.

·         Tilføjet er at der kan vise 6 generationer på skærmen for anetræ, hvis skærmen er sat til 1024x768 eller større

·         Tilføjet er for Familiegruppeskemaet er der mulighed for at medtage datoer eller reference nummer, eller stillingsoplysning efter den indgiftes fars og mors navne.

·         Tilføjet er for Familiegruppeskemaet at få en mere korrekt formulering, alt efter partneren er linket til, hvor der tidligere blev skrevet ”ægtefælle”, men nu vil der stå ”mand”, ”hustru” ”partner” eller ”forlovede”

·         Tilføjet er ved søgning vise der op til 6 ægtefæller i stedet for kun 3.

·         Tilføjet er når der oprettes en GEDCOM fil, vil programmet også oprette filen BKGEDCOMPicMedia.TXT her ses hvilke billeder og mediefiler der er oprettet link til, som derfor bør medsendes til den der modtaget GEDCOM filen.

·         I den seneste tid er der foretaget en del mindre og større rettelser.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.5 er beskrevet herunder.

·         Ny mulighed i rapporten kompakt anetræ for at vise, hvis parret er blevet skilt.

·         Nyt er at i forbindelse med oprettelse af sikkerhedskopi, oprettes der en TXT fil med oplysninger om hvilke tekst-, billed- eller mediefiler som der ikke kunne oprettes sikkerhedskopi af. Filen BKFileNotFound.txt oprettes i samme bibliotek som databasen er placeret i.

·         Nyt under hjælpeværktøjer er, at der kan sorteres i rækkefølgen af ægteskaber ud fra ægteskabsdatoerne.

·         Tilføjet i rapporten Statistik på databasen, er at der også medtages oplysning om antal kildehenvisninger.

·         Rettet er eksport til GEDCOM formatet, fejlen var at der nogle gange kom en ekstra blank linje mellem tekstlinjerne fra Biografi eller begivenhedsnoten.

·         Rettet er i forbindelse med fejlmeldingen 53, når der udskrives rapporter – fejlen skyldes at en eller flere af database filerne er blevet skrive beskyttet.

·         Rettet er størrelsen i rapporten Beregn slægtsskabet mellem 2 personer således at der er plads til ægtefællens navn, når denne er længst.

·         Ændret er på Redigeringsskærmens Mediefaneblad hvor der nu kommer en meddelelse om at filen ikke findes, når der vælges at se denne.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.52 er beskrevet herunder.

·         Nyt for funktionen Undersøg database er, at der nu er to ekstra valgmuligheder, som kan vælges før start på undersøgelsen.

·         Rette er fejl ved genvejstasten [CTRL]+[Shift]+[H] som ikke fungerer korrekt på kildeindtastningsmenuen.

·         Rette er fejl med for lille skrifttype i anerapporter i den sidste generation.

·         Rettet er en fejl ved import af GEDCOM filer, hvor der nogle gange ikke blev importeret oplysninger for begivenheden ALIA.

·         Nyt er at der nu eksporteres mere korrekt oplysninger om børn der er angivet som adopteret, sted- eller plejebarn.

·         Rettet er nogle problemer, når der oprettet HTML-filer fra Familiegruppeskema, hvor barnet kun har én forælder.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.5.0 er beskrevet herunder.

·         Ændret er ved udskrivning af Anetavle i bogform er der mulighed for at udskrive alle oplysningerne for børn, hvor der blev medtaget mere end nødvendigt. Nu udskrives kun oplysningerne om barnet, hvis dette barn ikke er forfader og hvis detaljerne kommer med senere i udskriften.

·         Ændret er for Anetavle i bogform, skete der at der nogle gange blev medtaget noterne for ægtefællen, selvom disse blev medtaget senere i udskriften.

·         Nyt er en pop-up tips for oplysninger fra kommentarfeltet for billeder, der fortæller hvordan der kan reaktiveres denne mulighed.

·         Nyt i denne version vil vise ordene ”Partner” og ”Forlovet” i stedet for kun ”Ægtefælle” i det nederst felt, når der anvendes F3 Find person.

·         Rettet er for Anetavle i bogform, hvis der anvendes det 4. valg for vielsesteksten blev der ikke udskrevet kilde til familien, hvis der var indtastet en ægteskabsdato

·         Ændret er i Hjælpeværktøjer – Generel søg og erstat – her er der blevet ryddet lidt op i de forskellige muligheder.

·         Nyt på fanebladet Billeder, er der kommet en ny knap til at åbne det markerede billede med dit billedbehandlingsprogram. Programvalg er det som er gældende for Windows, så der kan være forskel alt efter om billedet er i TIF, JPG eller i et andet billedformat.

·         Nyt der dobbelt klikkes på et JPG billede på fanebladet Billeder, vil BK viser billedet i et nyt vindue, her vil det være muligt at se de kommentarer som der kan være indbygget i JPG billedet. Denne mulighed kan fravælges under Filer. Dette fravalg gælder for alle JPG billeder hvor der er indlagt kommentar til billedet. Kommentar til billedet skal foretages i dit billedbehandlingsprogram.

·         Nyt når der importeres en GEDCOM fil, vil BK normalt tildele alle importeret personer nye BK nr. Men hvis der er behov for at de nye personer får tildelt samme nummer, som personerne har i GEDCOM filen, skal der blot trykke på F3-tasten på GEDCOM muligheder skærmen, før du importerer GEDCOM filen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.32 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at nyeste danske sprogfil følger med i denne version (alt skulle være oversat med denne version)

·         Rettet er en fejl for måneder udskrevet fuldt ud, fejlen var for dødsdatoen for børnene i rapporten Anetavle i bogform

·         Rettet er at der nu kan sættes en overskrift i kommasepareret lister

·         Rettet er at der også ændres på knappen Ægtefælle, til Partner eller Forlovet i funktionen Sammenlign to databaser

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.29 er beskrevet herunder.

·         Nyt i denne version er en funktion til sammenligning af to databaser. Funktionen findes under Filer - Hjælpeværktøjer, Sammenlign to databaser. Denne funktion kan sammenligne din hoveddatabase med en anden database. Her vises forskelle, hvor du kan kopier oplysninger til din hoveddatabase.
HUSK at have en sikkerhedskopi før denne funktion anvendes.
Funktionen vil senere blive beskrevet mere uddybende på hjemmesiden Sammenlign to databaser. Funktionen indeholder en rutine til sammenligning af detaljerne for stederne i de to databaser.

Erfaringer med rutinen Sammenlign to databaser er meget velkommen

skriv til oxholm@bk6.dk meget gerne sammen med

skærmbilleder der viser hvad der sker eller ikke sker.

·         Nyt i Redigeringsmenuen vil knappen hvor der normalt har stået Ægtefælle, vil teksten på knappen vise Ægtefælle, Partner eller Forlovet, alt efter hvilke begivenhedstype der er anvendt for parret

·         Nyt er en mulighed i bogformsrapporterne til at vælge at månedsnavne skrives fuldt ud. Denne mulighed er i bunden af det fanebladet Biografi/navne. Dato bliver automatisk konverteret fra f.eks. 21 DEC 1867 til 21. december 1867

·         Rettet er formuleringerne i bogformsrapporterne for begivenhederne Forlovet og for Papirløst ægteskab

·         Rettet er et problem med import af GEDCOM for brugere der anvender den franske sprogversion

·         Rettet er en fejl som kunne opstå i bogformsrapporterne, hvor der kunne komme til at stå Married i stedet for Gift

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.23 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en ekstra søgemulighed i ”Søgning efter ord”, her er der kommet et nyt faneblad, hvor der kan søges på relationer til familiemedlemmer. Fanebladet er endnu ikke oversat til dansk, men det kommer.

·         Tilføjet er i forbindelse med tilføjelse af en ny person i databasen, kontrolleres også om personen findes i forvejen i databasen, men nu også om navnet findes på fanebladet Navne. For at få denne funktion med, skal dette vælges i opsætningen. Dette gøres ved at der fra Redigeringsmenuen trykkes på Find F3 og vælges Indstillinger. Her er ikke alt oversat til dansk, men det kommer

·         Tilføjet er mulighed for at anvende specielle bogstaver fra de russiske, baltiske, hebraisk og Centraleuropa. (Kræver dog, at disse tegn er indeholdt i den skriftfond der anvendes).

·         Rettet er anvendelse af koden MEDI i GEDCOM filer. Nu importeres koden 3 MEDI under 2 CALN i stedet for 2 MEDI, hvilket er korrekt.

·         Rettet er en fejl rutinen Import af GEDCOM (en fejl som opstod i version 6.4.18), hvor begivenhedsbemærkninger ikke altid blev importeret.

·         Rettet er et problem med pladsen i rapporten for Efterslægt i bogform, hvis der var valgt ”Vis kun fornavnet for hver person og start på en ny linie”.

·         Rettet er et problem når der blev oprettet HTML-filer fra Familiegruppeskemaet, var der ikke afsat plads til billedet af ægtefællen/ægtefællerne.

·         Rettet er et problem, hvor der nogle gange kunne komme en fejlmeddelelse 52, fejlmeddelelsen kunne komme efter der var importeret en GEDCOM fil og man herefter åbnede Redigeringsmenuen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.19 er beskrevet herunder.

·         Rettet er et problem med brugerdefinerede lister, hvor der var valgt at medtage oplysninger om den Gruppe som personen er medlem af. Her kunne der komme oplysninger fra en forkert Gruppe.

·         Ændret i rapporten Efterkommer i bogform, er der mulighed, for at få beskrevet anerne tilbage til probanden, hvor der kunne vælges kun at medtage fornavnet. Tidligere var det konkret fornavnet der blev brugt. Nu, medtages det der i stedet det navn der evt. er skrevet på fanebladet Navne i rubrikken ud for Første navn, i stedet for at bruge det første navn i navnet. Eksempel, en person hedder, Ane Kirstine Rasmusdatter Bjerregaard, og på fanebladet Navne, er der skrevet Kirstine. Så vil der komme til at stå Kirstine Bjerregaard.

·         Rettet i rapporten Anetavle i bogform, hvis der var valgt 3. eller 4. vielsestekst, blev alle familiebegivenhederne udskrevet før ægtefællens navn blev skrevet.

·         Rettet er i rapporterne i bogform, hvor der var valgt, at anvende Valgfri formulering, var der nogle af familiebegivenhederne som ikke kom med, hvis familiebegivenheden ikke havde oplysninger i feltet Sted/beskrivelse. Familiebegivenhederne kommer nu med også selv om der kun er oplysning om datoen.

·         Rette er for rapporter, som kan gemmes som en tekst fil (TXT), vil den som standard blive gemt i samme bibliotek som datafilerne er placeret. Placeringen kan ses nederst i hovedmenuen i rillen og oplysninger om antal personer og familier.

·         Ny funktion i forbindelse med funktionen Ret stednavne generelt (fra hovedmenuen Filer – Stednavne - Ret stednavne generelt), kan der nu trykkes på [Shift]+[F3], hvis stednavnet i det nederste felt er skrevet med små bogstaver, rettes stavemåde til stort begyndelses bogstav i hvert ord.

·         Rettet er en fejl, som opstod hvis en person havde flere ægtefæller og disse var blevet rokeret, og der så blev tilføjet en ny begivenhed blev også automatisk tilføjet en tilfældig kildehenvisning.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.19 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en opdatering af den danske sprogfil.

·         Rettet er et problem i selvvalgt formulering til bogformsrapporterne, hvis der ikke var indtastet en dato for begivenheden kom der i rapporten til at stå f.eks. "Han blev gift den i Chicago", nu kommer der til at stå ”Han blev gift i Chicago".

·         Rettet er for udskrift af Familiegruppeskema og der var valgt, at alle billeder skulle placeres nederst af siden, kom billeder i fil formaet JPEG ikke med, f.eks. hvis fil navnet er OXHOLM.JPEG men hvis billedet hedder OXHOLM.JPG kom det med i udskriften.

·         Rettet er et problem, der startede i version 6.4.18 ved opdeling af database, tildeling af en gruppe til aner og for enkelte i forbindelse med udskrifter af rapporter hvor der ønskes et register til siderne, hvor det kunne giver fejlmelding om ”Overflow error 6”.

·         Rettet et problem med den nye funktion til Valgfri formulering. Her kom oplysninger med, selvom der var valgt, at udelade oplysninger på nulevende personer.

·         Nyt er en mulighed for, at få BK til i redigeringsmenuen, til få at markøren til ikke at blinke i det felt som der er klar til at skrives i – standard er at markøren blinker. Dette valg kan vælges ved at vælge Indstilling i redigeringsmenuen og sætte et flueben nederst (ikke oversat endnu). Funktionen virker kun for skærmstørrelse på 1024 x 768 eller større.

·         Ny mulighed er at, ved et tryk på Shift+F6, placeres personens biografi, i bogformsrapporterne, efter ægtefællen. Denne mulighed er indtil videre en ”skjult” mulighed. Valget gemmes ikke, så ønskede denne mulighed anvendt i næste udskrift, skal valget tages igen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.17 er beskrevet herunder.

·         Nyt er for søgning på personer [F3] vil listen over mulige personer vise matchende navne i fødselsårs orden.

·         Nyt er for søgning på personer [F3], placeringen af forældres navne kan sættes enten ved siden af hinanden eller i forlængelse, den første mulighed anbefales hvis personer har lange navne. (Linjen er ikke oversat til dansk endnu).

·         Nyt er, at er der indtastet vidner/faddere for en begivenhed, kan der nu ”hoppes” til et vidne, ved at trykke på V’et yderst til højre og derefter dobbelt klikke på det ønskede vidne. Personen kommer så frem øverst i redigereringsmenuen. Man kan ikke komme direkte tilbage til listen med vidner/faddere. Men ved at trykke på < i menuen, kommer man tilbage til den persons begivenhed, hvor vidnet er knyttet til.

·         Ny funktion er for sætningsformulering i bogformsrapporterne, sætningsformuleringen gælder kun for det sprogmodul formuleringen er foretaget for. For norsk, svensk og dansk er der en standard løsning, men som kan ændres til egne sætningsopbygning. Denne funktion kommer frem, ved i opsætningsmenuen for bogform, at trykke på F9 tasten. Siden som kommer frem er ikke 100 % oversat til dansk endnu, men det kommer.

Hvis de valgte sætningsformuleringer ønskes anvendt, vælges den nederst mulighed ud for vielsesteksten.

·         Tekstformuleringsmulighederne er for alle ægteskabsformer/familie arrangementer. Der er fem kombinationsmuligheder, alt efter om der er en dato, kun årstal eller ingen dato for begivenheden, hvilket er styrende for hvilken formulering der anvendes ved den enkelte begivenhed.
Denne funktion kan anvendes for alle ens databaser.
Da dette er en ny funktion, kan der være nogle uhensigtsmæssigheder for andre sprog end engelsk, hvor der må forventes at der kommer opdateringer til denne nye funktion. Funktionen er blevet testet på norsk og dansk, så den skulle være anvendelig på nuværende tidspunkt. Er der formuleringer nu, som kunne være bedre høres gerne om dette.
Ændres der i standard formuleringen, kan der vendes tilbage til ved at slette filen ved hjælp af Windows Stifinder Dansk-CustomWording.DTA og installere seneste opdatering til BK igen. Filen findes i samme bibliotek som Brothers Keeper er installeret i.

·         Rettet er i rapporten Anetavle bogform, hvor der var angivet at der skulle medtages aners børn, her kom børn ikke med, hvis deres BK nr. var større end 90.000.

·         Ændret er i redigeringsmenuen så der på fanebladene for Børn og Søskende vil der, hvis der er indtastet en start- og slutdato for fødsel og/eller død, vil begge datoer blive vist, og ikke kun den første. (dobbelt dato fås ved at dobbeltklikke på datofeltet)

·         Rettet er fejl på fanebladet Dosmerseddel, her kunne en indtastning forsvinde hvis der blev ændret på hvilken aktivitetsstatus.

·         Rettet er, at der nu automatisk tilføjes begivenheden Gift når der tilføjes en ægtefælle til en person, hvortil der var linket børn til, men hvor der ikke var indtastet en ægtefælle.

·         Rettet er for eksport i GEDCOM format, her blev datoer der ikke var i engelsk dato standard korrekt eksporteret i ANSEL eller UTF-8 tegnsæt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.15 er beskrevet herunder.

·         Nyt er når der søges på ord (Lister – Søgning på ord), kan der nu tilføjes et mellemrum før eller efter et ord. Hvis der for det søgte ord f.eks. skrives År + et mellemrum i feltet Sted for en bestemt type af begivenhed. Vil der komme steder som Årbjerg, Årby, Årbæk, Årdal, Årekær og Århus, hvis disse stednavne er i databasen.

·         Rettet er, hvis der er valgt, at personer skal vises sorteret efter årstals orden, blev der ikke vist årstal for personer hvor det kun er det alternative navn som er årsagen til at personen er medtaget i søgeresultatet. (hvis der også søges på alternative navne.)

·         Rettet er, at Brothers Keeper nu også kan finde stien til Word version 2010.

·         Rettet er en fejl i rapporten Anetavle Bogform, hvor ikke alle begivenheder kom med i udskriften, hvis der var valgt ”Efter indgåelse af ægteskabet og før fødselsdatoen”.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.14 er beskrevet herunder.

·         Nyt med denne opdatering, er at der er opdaterede sprogfiler med (dansk, norsk og svensk)

·         Ny opsætningsmulighed i rapporterne Efterkommere i bogform og Anetavle i bogform at ordet "børn" kan skrives med kursiv

·         Ændret er fra og med version 6.4.11 hvor programmet spurgte, om der ønskes at der blev oprettet en ny tom database, når der vælges Filer, Åbn en database eller valgt Opret en database i et eksisterende bibliotek. Men hvis du sagde Nej, ville det nogle gange ikke reagere korrekt. Hvis der svares Nej, går programmet tilbage og åbner det sidste bibliotek, som var åbent

·         Ændret er når der oprettes en HTML fil fra Anetavle, ser anetavlen nu OK ud med Internet Explorer, men ikke altid med webprogrammerne Firefox eller Chrome

·         Ændret er i redigeringsmenuen, at der nu kommer et + foran børnene, hvis der er et parforhold (f.eks. en ægtefælle)

·         Rettet er en fejl, der kunne opstå når i rapporten Familiegruppeskemaet og Personskemaet, hvis forældres navn var meget langt og der var flere kildehenvisninger, blev teksten skrevet indover billedet.

·         Rettet er et problem, hvor der kom to punktummer, når personens navn sluttede med et punktum f.eks. hvis der står jr.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.11 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at der nu er mulighed for at få farver på redigeringsskærmen. Dette fås ved at vælge Indstillinger nederst til højre i redigeringsvinduet. Her er der to knapper, en til baggrundsfarve og en til knap farve. Anbefaling er at anvende lyse farver. Fortryder du dit farvevalg, kan du komme tilbage til standard ved at trykke på Rest knappen. Bemærk, at skrive felterne ikke får farve og at toppen af de enkelte faneblade heller ikke får baggrundsfarven. Indtil videre er det kun redigeringsvinduet som der kommer farver på.

·         Ændret er at der nu beregnes alderen på personen med det samme datoerne indtastes. I tidligere blev denne beregning først foretaget når man forlod personen.

·         Ændret er at der nu kommer en * på fanebladet når der er indtastet oplysninger her. I tidligere kom denne * først når man forlod personen.

·         Ændret er at der nu vises de første 5 billeder, når skærmstørrelsen er 1024 x 768, og der vises de første 6 billeder, når skærmstørrelsen er 1440 x 900.

·         Rettet er et problem, hvor der kunne komme tekst indover et billede, hvis der var valgt, at billedet er sat til at være nederst i rapporten Familiegruppeskema og Personskema, sammen med valget at der skulle medtages billede filnavnet.

·         Ændret er ved eksport til en GEDCOM fil, gemmes opsætningen af valg af begivenheder som ønskes medtaget. Opsætningen gælder kun for den aktive database.

·         Rettet er en fejl i bogformsrapporterne, hvor der var valgt at børnenes navne skulle skrives med kapitæler (små blokbogstaver), her blev ikke alle børns navne skrevet således.

·         Rettet er en fejl i de rapporter, som kan skrive "Lever" i stedet for navnet på nulevende personer, her ville det undertiden stadigvæk udskrive "Lever" næste gang du benyttede denne rapport, selvom der var valgt at alle detaljer skal med.

·         Rettet er en fejl i bogformsrapporterne som opstod når følgende tre betingelser var opfyldt. Hvis
1. indstilles til at have skilsmisse oplysningen i slutningen af teksten
2. efterkommer ikke skulle have alle detaljer med sammen med forældrene
3. at ægtefællen er død
Kom der til at stå at "de var skilt" selvom dette ikke er korrekt.

·         Rettet er fejl for rapporten Familiegruppeskema – hvor der blev trykket på F8 for at medtage begivenheder der er oprettet ved personerne, men som ikke indeholdte oplysninger, kom egne tilføjede begivenheder ikke med.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.11 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at der kan anvendes [Shift]+[F8] ved søgning af stednavne, hvis der er problemer med F8

·         Ny funktion for bogformsrapporterne og Familiegruppeskema, hvis der trykkes [Shift]+[F9] vil der udskrives en tom ramme til et billede for de personer, der ikke har linket et billede. Ideen er, at der kan sendes en rapport til familiemedlemmer og de se, at der mangler et billede for den person.

·         Nyt for bogformsrapporterne, hvis der oprettes RTF fil med billeder, er der en ny indstilling for RTF på fanebladet ”RTF-opsætning”. Hvor der kan sættes, at der sættes en tekstramme rundt om billedet, hvor der er plads til at skrive en undertekst til billedet. Underteksten skal dog skrive manuelt i selve RTF filen, men nu er der gjort plads til denne i RTF filen.

·         Rettet en fejl på Familiegruppeskemaet, således at fodnote for begivenheder der er sat som FAMILIE medtages.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med vidner og der er en kildehenvisning til den automatiske skrevet tekst på fanebladet Biografi, kom denne kildehenvisningen ikke med i alle udskrifter.

·         Ændret er arbejdshastigheden for funktionen Find endeløse loop. Funktionen var tidligere meget langsom hvis databasen havde mere end 2000 personer.

·         Ændret er for rapporten Anetavle bogform, at hvis der ikke er linket et billede den ene ægtefælle, men der er linket et personligt og et familiebillede til den anden ægtefælle, udskrives familiebilledet sammen med den person som ikke har et billedet.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.5 er beskrevet herunder.

·         En opdatering af sprog filen, så alt igen er på dansk, norsk og svensk.

NY RAPPORT

Der er kommet en helt ny rapport Anetræ i kasser. Denne rapport medtager ikke kasser, hvor der ikke er nogen kendt ane til, og komprimere anetræet sammen, således at anetræet ikke flyder mere end nødvendigt.
Denne nye rapport er kun tilgængelig for registrerede brugere

Se eksempel på rapporten via dette link:
http://www.brotherskeeper.dk/pdf/anetrae_i_kasser.pdf
Rapporten er udskrevet på et meget stort stykke papir A0 (84,1 * 119,8 cm)
Vælg fra hovedmenuen Aner - Anetræ i kasser, eller fra redigeringsmenuen Udskrifter - Aner - Anetræ i kasser.
Rapport har stor lighed med Anetræ i kasser, men der er flere oplysninger med for den enkelte ane.
Rapporten Anetræ i kasser kan medtage op til 85 generationer.

Der er kommet nye mulighed i rapporten Anetræ, således at der kan udskrives et anetavle med 7 generationer over 4 sider.

·         Rettet er en fejl i RTF filer, hvor der nogen gang blev sat forkert tal henvisninger i slutnoterne.

·         Ændret er i rapporten Indrykningstavle, så der nu kan medtages op til 40 generationer (tidligere var grænsen 17). For ikke at få gentagelser af ”tegn koden” for den enkelte generation, er dette ændret således at der ikke er gentagelser af de mange ”tegn koden”. Se i hjælpefilen under Indrykningstavle hvilke ”koder” der er for den enkelte generation.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.2 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en mulighed, at kunne udskive en af kildehenvisning. Vælg Lister – Kilder – marker den ønskede kilde der skal udskrives og tryk på knappen ”Print the selected source” (knapteksten oversættes senere).

·         Nyt er for dem som har en skærm der kan arbejde med en opløsning der er større ende 1440*900. Her kan denne skærmstørrelse nu vælges under menupunktet Hjælp. Fordelen er, at skriftstørrelsen bliver større. Er skriftstørrelsen for stor kan denne ændres ved at vælge Indstillinger nederst til højre i redigeringsvinduet. Denne valgmulighed er dog kun synlig når BK er sat til mere end 1440*900.

·         Nyt er en mulighed for at få vist et billede, efter eget valg på hovedmenuen. Dette gøres ved at oprette et billede med filnavnet BKscreen.jpg og placere billede i samme bibliotek som Brothers Keeper er installeret.
Der er også mulighed for at der kan være et billede for hver database. Ønskes dette skal billedet placeres i samme bibliotek som databasen. Forside billedet ændres så når der skiftes database.

·         Forsøgsvis er der mulighed for at ændre på knapfarverne nederst på fanebladet Børn, dette gøres ved at højreklikke på knapperne. Den valgte farve gemmes ikke ved lukning af Brothers Keeper, her vil farven igen være standard farven.

·         Rettet er en fejl med linkede WAV filer til en kild og samtidigt anvender Windows Vista eller Windows 7.

·         Ændret er for GEDCOM eksport og import, hvor der nu kan konverteres hebraiske tegn til UTF-8

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.2 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en mulighed, som testes i øjeblikket, er at der kan ændres på farverne på knapperne, dog indtil videre kun på fanebladet Børn. Dette kan gøres ved at højreklikke på knapperne, for hver klik ændres de fire farvekombinationer. Farvevalget gemmes dog ikke.

·         Tilbagemeldinger om denne mulighed er velkommen.

·         Tilføjet er for rapporten Kilder (Udskrifter – Lister – Kilder), ved valg af ”Udskriv en liste på alle kilderne”, hvor der også nu kan vælges om:
1. Opbevaringssted
2. Telefonnummer
3. Navn på linket billede og/eller hjemmeside adresse

·         Rettelse for eksport af GEDCOM – GEDCOM forkortelsen _AKAN (begivenheden: Også kendt som) medtages i GEDCOM filen

·         Nyt er at hvis skærmstørrelsen er sat til 1024*768 eller større vil der i redigeringsvinduet også være en knap til "Tilføj forældre" og "Tilføj søskende"

·         Nyt er at hvis Brothers Keeper er sat til større skærmstørrelse end 1440*900 anvendes automatisk en større skriftstørrelse.
Hvis skriftstørrelsen ikke er tilfredsstillende (for fed skrifttype), kan skrifttypen ændres ved, at vælg fra hovedmenuen Filer – Opsætning – fanebladet Rediger og her vælge en anden skrifttype, f.eks. Arial Narrow (Arial / halvfed) og derefter vælge Filer, Gem og luk.
Fortrydes valgt skrifttype i Brothers Keeper, foretages valget igen, hvor Brothers Keeper går tilbage til standard skrifttypen MS Sans Serif.

·         Nyt er i opsætningen for Familiegruppeskema og Personskema, ved at trykke på F8 medtages alle begivenheder der er muligt at oprette. Hvilket kan være en fordel, at anvende hvis der ønskes udskrevet kartotekskort på de enkelte personer. De begivenheder der er oplysninger indtastet for medtages.

·         Rettet er enkelte steder sprog filen. Det har været enkelte stavefejl og en bedre formulering af tekster.

·         Ændring er for anvendelse af anden papirstørrelse end standard i de enkelte udskrifter, kan der trykkes på ALT+F5, hvor der kan angives brede og længde på det papir der skal udskrives på.
Specielt anvendelig hvis ens udskrift skal foretages på en printer, f.eks. en PDF printer – se her vedr. PDF printer, der kan anvende papirformatet f.eks. A0 eller A1. Se størrelsen på de forskellige typer af papir der er i handlen eller hos bogtrykkeren.

Tryk her for info om ark størrelser. Før valg af papirstørrelse kan det anbefales at dette aftales med bogtrykkeren.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.4.1 er beskrevet herunder.

·         Rettet en fejl i rapporterne i bogform. Hvor der tidligere kom et forkert fornavn på efterkommer før dødsdatoen, hvis der kun var valgt standard begivenheder, og der var valgt at medtage oplysninger fra fanebladet Navne. Fejlen opstod i forbindelse med opdatering til 6.3.40

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.41 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i rapporten Familiegruppeskema når der blev gemt i HTML format. Problemet var at ikke alle HTML filer blev oprettet. Fejlen opstod med version 6.3.40

·         Ændret er i Anetavle i bogform, som havde en begrænsning i antallet af cifre for anenummeret, som kunne vælges at få sat foran barnets navn, denne begrænsning er nu ændret fra 5 til 8 cifre.

·         Nyt er en opdateret dansk hjælpefil.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.40 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med oprettelse af HTML filer fra Familiegruppeskemaet.

·         Der er opdatering af hjælpefilen, denne kan hentes via danske sprogfiler

·         Der er udgivet et nyt oplag af den danske manual, denne kan bestilles via dette link

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.39 er beskrevet herunder.

·         Nyt er for indstillinger til Redigeringsmenuen. Nu er der mulighed, at der skiftes til fanen Begivenheder/Fakta, når der dobbeltklikkes på en barnets navn.

·         Nyt er, at funktionen Find BK6 databaser nu også virker på system drevet (C:) sammen med Windows Vista og Windows 7
Der kommer dette vindue op:

Tryk på OK for at komme videre, eller Annullere, hvorefter søgningen kan afbrydes
Teksten i vinduet vil blive oversat senere.

·         Rettet er en fejl opsætningen for rapporten Anetræ, når der var valgt ”Vis referencefeltet”, blev dette ikke medtaget, når udskriften blev sendt til en RTF fil.

·         Rettet er fejl i eksport til en GEDCOM fil, kom alternative navne ikke med, hvis der var samtidigt ønskes kildehenvisningen medtaget og ikke samtidigt ville medtage fodnoten og evt. billeder.

·         Rettet er en fejl i udskriften Familiegruppeskemaet, hvor indstillingen var, at nulevende ikke skulle medtages, hvor der nogen gange ikke oplysninger med på begivenhederne Dåb og oplysningen om børns Stilling.

·         Rettet er en fejl i udskriften Familiegruppeskemaet, hvor rækkefølgen på ”ægtefællerne” ikke var korrekt, hvis en kvinde havde en partner (Ugift) før et ægteskab.

·         Ændret er i rapporten Indrykningstavlen, således at hvis et barn ikke var kønsbestemt (sat som ukendt), kommer der i udskriften til at stå ”barn”, når der for barnet er kønsbestem (mand/kvinde) vil der stå ”søn”/”datter”.

·         Ændret er, at der nu er mulighed for, at indsætte specialbogstaver når der indtastes detalje oplysninger om stedet. Tryk ALT+F2 når du er i menuen for Detaljer for stedet.

·         Tilføjet, i indstillinger for Familiegruppeskema og Anetræ til HTML filer, er der kommet en knap, der gør det nemt at finde billedet, som ønskes anvendt som baggrundsbillede på hjemmesiderne.

·         Ændret er placeringen af knapperne i kilde indtastningsvinduet, da de var placeret uhensigtsmæssigt med en skærmopløsning på 640x480.
 

·         Opdateret er også sprog filerne på dansk, norsk og svensk.
 

·         Der er foretaget en række forbedringer, i rapporterne i bogform, således at sætningerne opbygges bedre. Men det er stadig noget tilbage, så før der startes en omfattende diskussion om den grammatiske opbygning af sætningerne er rigtig eller forkert.
Men jeg modtager gerne forslag, som vil indgå i det videre arbejde med rapporterne i bogform.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.37 er beskrevet herunder.

·         Enkelte steder er der engelsk tekst, dette vil blive rettet i forbindelse med næste opdatering.

·         Nyt for rapporter i bog format, kan vælges hvilke og hvordan alternative navne skal medtages i rapporten.

·         Nyt for rapporter i bog format er, at der kan vælges hvor oplysninger om skilsmisse, eller andre familiebegivenheder skal placeres i forhold til ægtefællens oplysninger.

·         Rettet en fejl, som betød at ved oprettelse af en sikkerhedskopi, kom eksterne noter til billeder ikke kom, kun interne kom med.

·         Rettet er fejl, for komprimeret anetavle, blev der ikke vist det korrekte, hvis BK nummer var over nummer 1.000.000.

·         Ændret er så der er en bedre import af GEDCOM filer oprettet i PhpGedView med oplysning om billeder.

·         Ændret er import af GEDCOM filer så der medtages link til billeder knyttet til kildeoplysningen.

·         Ændret er eksport af GEDCOM filer, som ekstra service kan der nu trykkes på en knap, hvorved alle oplysninger medtages.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.32 er beskrevet herunder.

·         Nyt er en mulighed når der oprettes HTML filer at vælge tre størrelser for billedet

·         Nyt er under opdeling af en database, at kunne medtage vidnerne, som ikke er en del af de udvalgte personer

·         Ændret er for GEDCOM eksport og import at gemme data med UTF-8 tegnsættet for Centraleuropa

·         Ændret er for GEDCOM eksport at kunne foretage nogle ændringer til UTF-8 tegnsættet med ASCII-værdier fra 128 til 159

·         Ændret er for GEDCOM import, at nogle slægtsprogrammer bruger ANDET til alias eller også kendt som navn, så Brothers Keeper vil kigge efter ANDET tag og importere det som kaldenavn

·         Ændret er på udskriften Alle familie relationer, er den maksimale længde for navnet øget fra 40 til 60 tegn

·         Ændret er på udskriften Alle familie relationer, at hvis du beder om pårørende til ægtefæller, vil det også omfatte andre ægtefæller til ægtefællen til den person, der starter

·         Ændret er i på Rediger, kan du anvende genvejstasterne CTRL+E for at tilføje en ny begivenhed, i stedet for at skulle bruge musen til at klikke på Tilføj begivenhed

·         Ændret er når der skal tilføjes et vidne, der er en ny person, kan du vælge Mand eller Kvinde for at vidnet

·         Ændret er når du klikker på Tilføj begivenhed i Rediger, vil markøren hoppe til den første tomme kolonne, så du kan skrive det første bogstav i den begivenhed, du ønsker tilføjet, i stedet for at skulle bruge musen til at klikke på kolonnen først

·         Rettet er nogle ting i Redigeringsmenuen
1. Hvis der indtastes mere end 20 karakter i datofeltet og der er skrevet et tekst i fodnote menuen, bliver denne tekst ikke slettet mere
2. Tekster på biografifanebladet, kan anvendes centraleuropæisk og hebraisk tegnsæt

·         Rettet er for nye bruger, var programmet ikke sat som standard, at der blev tilføjet begivenheden Gift, når der blev tilføj en ægtefælle

·         Rettet er for GEDCOM eksport blev ikke anvendt korrekt tegnsæt for UTF-8 for noter knyttet til billederne

·         Rettet for GEDCOM import, hvor der nogle gange ikke blev vist muligheden for at importere billeder eller mediefiler, hvor der var billede eller medie filnavne med sammen med GEDCOM filen

·         Rettet er et problem, hvor der nogle gange var tilføjet begivenheden 'Gift' men ikke kom med i udskrifterne

·         Rettet er på udskriften Alle familie relationer, som undertiden i ikke engelske versioner ville skrive 'Options' eller 'Printers skrifttype' i stedet for ordet 'i'

·         Rettet er i rapporten Efterkommere i bogform, hvis der var sat, at navnene på nulevende, skal ændres til 'levende', og hvis der var sat, at der skulle vises tilbage til probanden, efter hvert navn, ville der undertiden blive vist navnet på en ane, men som var nulevende

·         Rettet er i rapporten Efterkommere i bogform, en kombination af muligheder, hvad angår børns navne og kapitæler skriftform blevet rettet
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.29 er beskrevet herunder.

·         Nyt dansk sprogmodul, hvorved programmet nu igen er fuldt oversat til dansk. Skulle du finde et sted der ikke er blevet oversat, så send venligt besked om hvor det er, meget gerne med et skærmbillede af teksten.

·         Rettet er en fejl i biografifeltet og fodnotefeltet ved anvendelse af hebraiske bogstaver.

·         Rettet er en fejl som brugere af Windows 95, 98 eller ME kunne komme ud for i redigeringsmenuen.

·         Rettet er en fejl i rapporten Alle familie relationer, der kunne opstod ved at ægtefællen fik betegnelsen Partner i stedet for hustru eller mand

·         Rettet er en meddelelse om en fejl 75 i rapporten Alle familie relationer, når antallet af generationer var set til 10 eller derover

·         Rettet er en fejl som opstod i rapporten Alle familie relationer, når en person havde en partner (ugift) og der efter en ægtefælle (gift), her blev Første ægtefælle betegnet som Anden ægtefælle, hvilket ikke er korrekt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.28 er beskrevet herunder.

·         (Nyhed) Der er kommet en ny rapport under Diverse indtil videre kaldet ”Hele familien til probanden”. Denne rapport vil beregne alle pårørende til probanden, herunder slægtninge til den ægtefælle, og pårørende til de pårørende.
Rapporten kan være meget omfattende, hvis der vælges mere end 3-4 generationer.

For Windows Vista skal Brothers Keeper tildeles administrator rettigheder, dette gøres ved at højre klikke på ikonet for Brothers Keeper og vælge ”Kør som administrator …”

·         (Rettet) I GEDCOM eksport, særlige områder for efternavn og sortering af navne var der nogle gange ikke konverteret til det korrekte tegnsæt.

·         (Ændret) I Familiegruppeskemaet vil, hvis der ikke er plads til alternative navne på den første linje, vil den blive flyttet til den næste linje.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.17 er beskrevet herunder.

·         (Nyhed) Der er kommet et nyt hjælpeværktøj, som kan finde endeløse loop. Et loop opstår hvis en person er efterkommer til sig selv. Denne nye rutine vil så komme med oplysning om hvilken person de er problemet. Problemet skal efterfølgende rettes manuelt.

·         (Nyhed) Brothers Keeper kan nu importer GEDCOM filer med tegnsættet UTF-8

·         (Nyhed) Brothers Keeper kan nu angive margener i centimeter. Indstillingen foretages under Filer – Opsætning. Her vælges om Brothers Keeper skal anvende amerikanske tommer eller centimeter.

·         (Nyhed) Der er kommet en opdateret sprog fil således at alt nu er på dansk igen.

·         (Ændret) Ved oprettelse af en RTF fil med billeder, er den nu også en vejledning til Microsoft Word 2007.

·         (Ændret) Ønskes andre typer af symboler for født, gift og død, kan er dette muligt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.16 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at der nu er mulighed for at udskrive de grafiske efterslægtstavler med farver på personnavnet og farvelægge kasserne, samt for specielle begivenheder i Anetræ. De grafiske efterslægtstavler er:
   Efterslægt i træ
   Efterkommere i kasser
   4 familier i kasser

·         Nyt er ved eksport i GEDCOM formatet medtages oplysning om billedet er primært

·         Nyt er efter import af en GEDCOM fil, er der mulighed for at se/udskrive en logfil for hvad der er sket.

·         Nyt er en udvidelse af muligheden for at tilføje den enkelte person en gruppe. Denne mulighed kan nu opnår direkte fra redigeringsmenuen under menupunktet Tilføj. Er en person en del af en gruppe, kan der ved at højreklikke på knappen Gruppe fjernes denne tilknytning.

·         Nyt for gruppeinddelingen er der i rapporten Søgning på ord, kommet et nyt faneblad, hvor der nu er mulighed for at få en liste over de personer der er tildelt/medlem af en gruppe.

·         Nyt er i rapporterne Udskrift i alfabetisk orden og Udskrift i nummerorden (Selvvalgte udskriftformater) mulighed for at medtage Gruppe oplysninger (nr. 351 – 355)

(En del af de nye funktioner er desværre ikke oversat til dansk endnu, men dette kommer)

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.13 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at funktionen GEDCOM nu også importer og eksporter også Noter tilføjet om stedet.

·         Nyt er at ny funktion til at rette stien til medie, funktionen findes under Filer i hovedmenuen, Hjælpeværktøjer, Fix Media Path, (teksten vil blive oversat senere). Virke på samme måde som "Ret stien til billedet".

·         Nyt er i Efterkommer i kasser og udskrifter i træ, vil Brothers Keeper anvende kort navn (hvis pågældende person har et kort navn tilføjet fanebladet Navne), hvis det navnet er for langt til den plads der er i kassen eller i træet.

·         Nyt for rapporten Anetræ, kan der vælges en ekstra begivenhed som medtaget i rapporten, dette gøres på fanebladet Felter medtaget. For den ekstra valgte begivenhedstype, kan skrift udskrives med en selvvalgt farve. Den vælges ved at trykke på den firkant der er til højre for den ekstravalgte begivenhed.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med rapport udskrivning til HTML-filer, fejlen kunne opstå i forbindelse med personer som ikke havde nogen ægtefælle, hvor det kunne ske, at der blev tilføjet et tilfældig ægtefælle.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.12 er beskrevet herunder.

·         Nyt er når der linkes en tidligere kildehenvisning til en begivenhed, er der mulighed for også at medtage de samme billeder.

·         Nyt er hvis du bruger muligheden i opsætning til få BK til at gå direkte til et bestemt BK nummer, vil der det være en opsætning for hver database.

·         Nyt er under Filer, Opsætning, Rediger skærmen er der nu fire muligheder om at ændre teksten på fanerne med fed skrift. De to af disse, anbefales kun at anvende sammen med det engelske sprogmodul.

·         Nyt er at Anetræ nu kan gemmes som en RTF fil, hvormed der er mulighed for at foretage rettelser med dit tekstbehandlingsprogram, inden udskrift.

·         Nyt er at det nu er muligt at gå direkte til kildehenvisningen, ved at holde SHIFT knappen nede mens der trykkes på K, er der flere kilder til samme begivenhed, skal der forsat vælges hvilken af kilderne der skal åbnes.

·         Ny udskrivningsmulighed i Familiegruppeskemaet og Personskemaet, hvor udskriften kan begrænses til kun at omfatte de personer, hvor der er foretaget ændringer indenfor en bestemt tidsperiode.

·         Ændret er størrelsen på tekstarealet for begivenhedsnoten, denne kan gøres endnu større ved at dobbeltklikke på feltet.

·         Ændret er muligheden for at udskrive rapporter med symboler i stedet for f. og d., nu kan dette vælges for den enkelte rapport, hvor denne mulighed findes.

·         Ny dansk sprogfil, således at programmet nu igen er fuldt oversat til dansk.
Skulle du finde et sted der ikke er blevet oversat, så send venligt besked om hvor det er, meget gerne med et skærmbillede af teksten.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.9 er beskrevet herunder.

·         Ny dansk sprogfil, således at programmet nu igen er fuldt oversat til dansk.
Skulle du finde et sted der ikke er blevet oversat, så send venligt besked om hvor det er, meget gerne med et skærmbillede af teksten.

·         Nyt er kommet en funktion til, at rette stien til billedet. Denne nye funktion er velegnet i forbindelse med flytning af data til en ny computer, hvor billederne ikke er placeret på samme måde, som på den gamle computer. For at denne funktion kan virke, skal billederne dog være kopieret med over på den nye computer. Funktionen findes under Hjælpeprogrammer.

·         Nyt er muligheden for, at fastsætte hvilke begivenhedstyper der skal oprettes automatisk når der tilføjes en ægtefælle til en person. F.eks. kunne det være begivenhederne være Forlovet, Gift og Skilt. Indstillingen foretages fra redigeringsmenuen nederst i højre side.

·         Nyt er en funktion til en generel sortering af begivenhederne, ved den enkelte person, og i hele databasen på en gang. Sorteringen kan ske efter dato eller en forudbestem begivenhedsrækkefølge.
Sorteringen sker KUN for de personlige begivenheder og ikke for hele række af begivenheder, altså medtages ikke f.eks. Forlovet, Gift og Skilt da disse begivenheder er par relateret. Funktionen findes under Hjælpeprogrammer.
--- VIGTIGT ---
Inden denne funktion anvendes, er det vigtigt at have en ny sikkerhedskopi.
--- INFO ---
Se her hvorledes denne funktion anvendes - tryk her

·         Nyt for rapporterne Familiegruppeskema og Personskema, at der kan nøjes med at angive årstallet, i stedet for hele datoen, for de enkelte begivenheder. En mulighed som specielt har været efterlyst i forbindelse med at slægtsoplysningen skulle kunne ses på Internettet.

·         Ændret er efterslægtstræet, således at der indsættes en blank linje efter det sidste barn i familie, hvilket vil gøre rapporten mere læsevenlig.

·         Ændret er at der nu kan tilføjes mere end 99 billeder pr. person, som tidligere var grænsen.

·         Ændret er Familiegruppeskemaet, således at hvis der sat en størrelse for billedet, så tilpasses billedet dette. Dog kun for det billede der placeres til højre for personen.

·         Rettet er en fejl i de grafiske slægtstavler, hvor der kunne ske en fejl i datoen, således at kun årstallet kom med. Fejlen kunne opstå, hvis der kun var skrevet måned og år udfor begivenheden.

·         Rettet er fejl for Familiegruppeskemaet, her kunne der undertiden mangle en kildehenvisning for det første ægteskab.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.8 er beskrevet herunder.

 • Ændret procedure i forbindelse med sletning af ubenyttet kilder, nu kommer der et spørgsmål på hver af kilderne som ikke benyttes om den skal slettes, modsat tidligere hvor alle ubenyttet blev slettet ubeset.
 • Ændret er sikkerhedskopiering og gendannelse, nu vises alle tilgængelige drev og mapper hvis der vælges "Andet sted end på diskette".
 • Ændret er funktionen Indlæs sikkerhedskopi, når det er genoprettes tekst-, billed- og mediefiler, disse vil nu blive kopieret tilbage til de oprindelige mapper, som oprettes hvis de ikke findes i forvejen.
 • Rettet er et problem i forbindelse med ændring af en personlig begivenhed til en familiebegivenhed, her kunne linket til en note eller kildehenvisningen tabes.
 • Nyt er i bogforms rapporterne er der nu mulighed for at vælge mellem hele ord f.eks. Født og død, forkortelse eller symboler. (Denne mulighed vil tilsidesætte muligheden for forvalg i Filer, Indstillinger, RTF / Andre om symboler).
 • Ændret er i funktionen Søgning efter ord. Er der mulighed for søge i interval mellem to datoer, Indtast år == år.
 • Ændret er hvis file BKAUDIT.TXT fil bliver over 2 MB i størrelse, vil programmet omdøbe den og oprette en ny og fortsætte. (BKAUDIT.TXT filen er en log for de indtastninger der foretages.
 • Ændret er funktionen Undersøg database, som nu kan rette et problem med en persons link til forældrene.
 • Ændret er udskriften til skærm for rapporten Vis alle billeder, nu medtages og vises filnavnet under billedet, tidligere var det kun ved udskrift til printer at dette blev medtaget.
   

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.6 er beskrevet herunder.

·         En fejl i Hjælpeværktøjet, Find BK6 Database, er blevet rettet, således at fundet databaser nu åbnes korrekt.
NB: Funktionen virker ikke korrekt ved søgning på system drevet under Windows Vista (drev C). Der arbejdes på at finde en løsning.

·         Rettet er funktionen Vis Kilde, som nu virker på alle fanerne som har kilder, ikke kun på fanebladet for Begivenheder og Børn.

·         Ændret er når der oprettes en sikkerhedskopi med billeder, og hvis et billede mangler for en kilde, er der nu flere løsningsmuligheder.

·         Rettet er når du tilføjer et vidne til en begivenhed, og der blev tilføjet en note til vidnet, blev BK nummeret skrevet to gange i noten.

·         Ændret er i forbindelse med oprettelse af sikkerhedskopi, og der er tilføjet et billede til en kilde, og billedet er ikke er i det angivne bibliotek, kommer der nu en mere detaljeret fejlbeskrivelse.

·         Ændret er når indstillingen er sat som generelt, at hustru beholder hendes pigenavn, vil Brothers Keeper kontroller om der er indsat andet navn på fanebladet Navne. Indtastet navn her vil blive medtaget i rapporten Tidslinje.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.3 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at der kommet en ny rapport, Personlig historik (tidslinje), Rapporten kommer med en tidslinje for en person, på tidslinjen kan der så ses hvad der er sket i forhold til familien. Dette når vedkommendes bedsteforældre, forældre, onkler/tanter, børn, børnebørn og oldebørn er født, hvornår der er vielser. Til de forskellige begivenheder er der mulighed for at medtage oplysninger om stedet. Til rapporten Personlig historik (tidslinje) arbejdes der på en forbedring i forhold til at kunne medtage flere begivenheder i de enkelte år og kunne komprimere tidslinjen.

·         Ændret er skærmbilledet Teknisk assistance når Brothers Keeper anvender et andet sprogmodul end engelsk. Der er en knap for at åbne hjemmesiden for Brothers Keeper, her kan vælges om det skal være producentens eller nationale som passer med det sprogmodul der er aktivt.
På samme vis er der en knap, hvor ens mail program starter med en ny mail, her er der automatisk i emne linjen indsat oplysninger om hvilken version af Brothers Keeper der anvendes og hvilket registreringsnummer vedkommende har.

·         Ændret er, at der nu er mulighed for at tilføje en overskrift i forbindelse selvvalgte rapporter.

·         Ændret er, at når der vælges at se på en kilde eller note til en begivenhed, kan man se hvilket BK nummer personen har. BK nummeret ses efter navnet.

·         Rettet er en fejl i forbindelse med rapporten Anetræ, hvis der blev valgt, at rapporten kun skulle have én generation låste programmet.

·         Rettet er et problem, når der blev oprettet HTML-filer fra Familiegruppeskemaet, med oplysninger om nulevende mennesker, kom der nogen gange en forkert kilde og fodnote med.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.1 er beskrevet herunder.

·         Der er kommet en forbedret visning i forbindelse med teknisk assistance, en Web knap som åbner hjemmesiden www.brotherskeeper.dk og en mail knap der åbner dit mail program, så du nemt kan sende support spørgsmål.

·         Personlig historik (tidslinje). Der er kommet enkelte rettelser og tilføjelser til rapporten. Tilføjet er at der nu kan redigeres i den fil der danne grundlag for rapporten. Før redigering skal rapporten først være vist på skærmen. NB. Der er ikke udsendt nyhedsbrev vedr. denne opdatering, da rapporten ikke er færdigudviklet endnu.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.3.0 er beskrevet herunder.

·         Ny rapport er kommet med i denne opdatering. Rapporten hedder Personlig historik (tidslinje). Rapporten giver et overblik over de begivenheder som den valgte person har haft gennem tiden. Der kommer oplysninger om hvornår vedkommende er født, gift, død og der medtages oplysninger om familien, dette være sig for forældre, onkler og tanter, brødre, søstre og børn, der kan vælges om børnebørn og oldebørn skal medtages. Der kan også vælges om sted oplysningerne skal med i rapporten.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.80 er beskrevet herunder.

·         Ændringer foretaget for oversættere for ikke-engelske versioner.

·         Rettet en fejl i GEDCOM import hvis henvisning til tekst eller kommentarer havde flere linjer (ikke indpakket linjer) med tegn med accent, de tegn, ikke blev konverteret korrekt for linjer to og efterfølgende.

·         Ændret er når du vil udskrive en kilde fodnote: Hvis udgiveren er i parentes, da kun følge det med et komma, hvis Page felt er trykt næste. Hvis de faktiske tekst eller kommentarer er trykt efter udgiver, og ikke, før dette område.

·         Ændret er hvis der er en Fejl ved indlæsning af Redigeringsmenuen, det vil sige, hvad fejlen er.

Nyeste danske sprogfiler

opdateret 20. oktober 2008

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.79 er beskrevet herunder.

·         Nyhed er at der nu er mulighed for, at fjerne de begivenheder fra listen af begivenheder. Det kan du gøre ved, at fra hovedmenuen vælge Filer, Hjælpeværktøjer, Limit Events to show on Edit. (linjen oversættes senere til) ”Fravælg de begivenheder der ikke ønskes anvendt”. Anbefaling er at kun fjerne begivenheder, som du ikke har brugt og vil ikke bruge. Valget kan altid ændres.

·         Rettet er for Anetræ rapporten, hvor der blev valgt udskrift til en RTF fil, og der ikke er plads nok i højre side, forkortes navnet for at undgå at der foretages et linjeskift.

·         Rettet er et problem, som kom ved udskrifter af ane rapporter og den begyndende person havde et større BK nummer end 999.999

·         Ændret er Anetavle i bogform, der er nu mulighed for at medtage oplysning om hvilken partner der er knyttet til hvilket barn

·         Ændret er højden på det areal hvor begivenhederne er, hvormed der undgås at der skal rulles ned for at få alle begivenhedsdata vist.

·         Ændret er at der nu kan sorteres op til 160.000 navn til en alfabetisk liste.

·         Ændret er når der rokeres på rækkefølgen af ægtefæller, vises også datoen for de forskellige vielsesformer hvis der er valgt sådan.

·         Ændret er at Brothers Keeper nu kontrollerer om Word er i biblioteket Office12 eller Office13. I øjeblikket er der lidt problemer for Brothers Keeper, at automatisk at indsætte stien til Microsoft Word, når der anvendes Windows Vista, standard stien til Microsoft Word er
C:\Progra~2\Micros~1\office12\Winword.exe
Linjen herover kan evt. kopiers til opsætningsmenuen i Brothers Keeper

·         Ændret er den måde kildeskemaet vises på, hvormed der undgås at der skal rulles ned for at få alle data vist.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.77 er beskrevet herunder.

·         Rettet er fejl som nogle gange kunne opstå Ane tavle, når der blev udskrevet til en RTF fil, hvor der ikke var plads til stednavnet.

·         Rettet er fejl ved oprettelse af GEDCOM filer, hvor kildeteksten eller kommentar var på mere end 32.000 tegn, hvilket betød at oprettelsen af GEDCOM filen gik i stå.

·         Ændret er størrelsen af kildeindtastningsvinduet, dermed anbefales at anvende skærmstørrelsen 800 x 600 eller større. Større skærmstørrelse giver også lidt større skriftstørrelse og større billede.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.75 er beskrevet herunder.

·         Versions numrene 6.2.76 og 6.2.77 findes ikke

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.73 er beskrevet herunder.

 • Ændret er, at der nu kan tilføjes/fravælges BK nummeret i rapporterne under Lister
 • Ændret er, at kontrol af alder medtages ikke datoer som er angivet med ca. f.eks. ca. 1800
 • Ændret er, at eksport til GEDCOM, hvor der er fravalgt datoer for nulevende personer, men hvor fødselsdatoen er blank, vil der blive foretaget en ca. aldersberegning for barnet ud fra forældrenes fødselsdato.
 • Ændret er, at for på grafiske rapporter som Træ og Kasser, kunne der anvendes ALT+F5 tastekombination for at ændre papirstørrelsen, men nogle computere kunne ikke anvende denne, derfor er tilføjet muligheden ALT+SHIFT+F5 eller CTRL+SHIFT+F5
 • Rettet er, at fil stien til billeder, som blev rettet under generel søg og erstat, nu også medtager fil stien for billeder der findes på kilden
 • Rettet er, at børn bliver korrekt indlæst i registeret ved oprettelse af rapporten bogform i RTF formatet.
 • Rettet er, at når der anvendes opsætning HENRY og ingen indrykning bliver det som valgt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.71 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at ved første gang programmet anvendes efter installation og der er valgt flere sprogversioner, bliver der spurgt om hvilken sprogversion der ønskes anvendt.
 • Rettet er en fejl i forbindelse med konvertering af datoformatet, her tidligere ikke alle datoer konverteret korrekt. Kræver dog forsat at datoer har samme format.
 • Rettet er en fejl i forbindelse med at der er medtaget alder, men personer der var beregnet ældre en det maksimale som der er opsat i indstillinger, blev også medtaget.
 • Rettet er en fejl som opstod, hvis en person havde mere en 32.000 anslag i biografiteksten og rapporten Efterkommer i bogform ønsket gemt som en RTF fil.
 • Rettet er en fejlmelding hvor der stod ”subscript out of range” en fejl som kunne komme i forbindelse med rapporten Efterkommer i bogform hvor der var valgt direkte efterkommere og der skulle medtages nulevende personer.
 • Ændret er i det engelske sprogmodul fra ”home christening” til ”verify home christening”. Dermed passer det til dansk og norsk.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.70 er beskrevet herunder.

 • Nyt er, at der er kommet tre nye begivenheder som er specielt tilpasset Norge og Danmark, disse er: Stedfæstning, Introduktion og Jordfæstet.
 • Rettet er et problem i forbindelse med oprettelse af GEDCOM filer, her kunne der komme en meddelelse hvor der stod: "Problem custom event list i full".
 • Nyt er en valgmulighed for bredden af kolonnen, kan være praktisk hvis man har navne der er meget lange.
 • Rettet er den fejl, som kom i forbindelse med version 6.2.69 - valgmuligheden for visning af begivenhedstyper. Denne valgmulighed kommer tilbage, så snart fejlen i denne funktion er fundet og rettet. 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.67 er beskrevet herunder.

 

·   Nyt er, at der er kommet tre nye begivenheder som er specielt tilpasset Norge og Danmark, disse er: Stedfæstning, Introduktion og Jordfæstet. For at få disse nye begivenheder med, skal nyeste sprogfil også hentes og installeres, sprogmodul kan hentes via http://www.brotherskeeper.dk Snarest muligt vil nyeste sprogversion være en del af opdateringsfilen. Sprogmodulet på dansk er allerede sendt til producenten, således at denne kan blive en del af opdateringsfilen.

·   Nyt er mulighed for at fravælge begivenhedstyper som ikke anvendes, begivenhedstyperne kan tilføjes igen, hvis behovet opstår. Dermed kan anvendelsen af begivenhedslisten noget mere håndterbar og en del mere overskuelig. Tilpasningen sker ved, at fra Redigeringsmenuen vælge Indstillinger nederst til højre, tryk på den grå knap nederst (er på engelsk indtil videre).

Fjern de flueben ud for de begivenhedstyper som ikke ønskes anvendt indtil videre. Tryk på Gem (Save). Dermed er fravalgte begivenhedstyper skjult i listen af begivenheder.

·   Nyt er at GEDCOM filen nu kan indeholde oplysninger om stien til billeder samt at der er blevet en mulighed for at tilføje en titel til ens kilde, hvis en sådan ikke er oprettet endnu.

·   Rettet er en fejl i forbindelse med oprettelse af en GEDCOM fil, hvor man har oprettet mange egne begivenhedstyper og som skulle med i GEDCOM filen.

·   Rettet er en fejl i forbindelse med anvendelse af genvejstaster

·   Rettet er en fejl for de brugere der havde mere 1 mil. personer i databasen, her blev BK.nr. ikke vist korrekt.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.66 er beskrevet herunder.

·        Ændret er i Generel søg og erstat, som er blevet udvidet til også at medtage stien til billeder som er linket til de enkelte personer.

·        Ændret er rapporten Lister, kilder, ved at når der er søgt, kan der dobbelt klikkes på den ønskede person, hvorefter der springes til personen og der kan så redigeres.

·        Ændret er at der for Lister, fødselsdag eller bryllupsdag, kan søges på i år eller næste år.

·         Nyt er at under opsætning, kan vælges at i stedet for forkortelser for Født, Gift og Død, sættes der et symbol.

= Født = Gift  = Død

 

·        Nyt er at der for rapporten Indrykningstavle og efterkommere i bogform, nu kan vælges kun at medtage den direkte linje mellem to personer.

·         Nyt i søgning også medtages billede- og mediefilnavne.

·         Nyt er at der søges og erstattes i navne som er skrevet under fanebladet Navne

·         Rettet er en fejl, som kunne opstå, når der var mere end 32.000 personer og der blev oprettet HTML filer fra Familiegruppeskemaet.

·         Rettet er en fejl, som kunne opstå når der blev søgt med jokertegnet * f.eks. ved Chris* Oxholm

·         Rettet er ved søgning, her blev ikke medtaget kvalitet

·         Rettet er en fejl som kunne opstå, når der blev skiftet mellem flere programmer

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.58 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at det nu er blevet mulighed for at oprette en anetavle, som kan ligge online på Internettet. Anetavlen gemmes i HTML format. I forbindelse med oprettelse af filer med anetavlen til ens hjemmeside, kan der fravælges personer som lever.  Fra de enkelte personer i anetræet, kan der vælges at der skal være link til Familiegruppeskemaet. Familiegruppeskemaet gemt i HTML skal oprettes før, at der oprettes Anetræ i HTML formatet. De enkelte filnavne, vil alle blive skrevet med små bogstaver
 • Brugerfladen til Anetræ til HTML, er endnu ikke oversat og vil derfor i et stykke tid være på engelsk.
 • Nyt er for rapporter i bogform, at der er kommet en mulighed for at kunne vælge hvorledes adaptiv, pleje og sted informationen skal medtages. Men for at dette valgmulighed skal kunne ses, skal skærmopløsningen være på mere end 640x480.
 • Nyt for Familiegruppeskemaet er at, der for databaser der har mere end 2000 personer, får et nyt efternavns register.
 • Nyt er at i anetavle i halvcirkel, kommer der nu et symbol for and datoerne for født, gift og død – se illustrationen herunder.
 • Nyt Det er kommet et nyt valgmulighed for Efterkommere i bogform, således at der kan undlades at medtage generationsnummeret efter personens efternavn.
 • Rettet er for detaljer for det enkelte sted, er det nu muligt at anvende standard for ”Klip”, ”Kopier” og ”Set ind”
 • Rettet er et problem for de brugere der anvendte Central European script 238 ved oprettelse af en GEDCOM fil.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.58 er beskrevet herunder.

·         Ny dansk sprogfil kan hentes fra www.brotherskeeper.dk
Det nye i sprog filen er, at der vil komme symboler i stedet for FØDT, GIFT og DØD i udskriften Anetavle i halvcirkel. Men også i de rapporter hvor der tidligere kunne vælges at forkort fød og død. Her vil født og død blive erstattet af symboler (FØDT = *) (DØD = †).
NB. For nogle skrifttyper vil der komme en fejl her, men anvendes ARILE eller TIMES NEW ROMAN er der ingen problemer.

·         Nyt er for rapporten Efterkommer i bogform, her der mulighed for at kun medtages fornavnet for anerne tilbage til probanden.

·         Anbefaling, at skærmopsætningen sættes som minimum til 800 * 600, årsagen er at flere af udskriftsopsætninger ikke kan vise korrekt med mindre skræm størrelse.

·         Rettet er en fejl, som kun de brugere som anvendte engelsk sprogfil fik. Her blev der ikke skrevet ”Next generation” i rapporten.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.54 er beskrevet herunder.

·         Ny dansk og norsk sprogfil følger nu med installationsfilen

·         Nyt er for rapporten Indrykningstavle, er der kommet en ny metode til at angive de enkelte generationer, metode kaldet South Africa. Nummermetoden/teknikken er beskrevet på www.saintclair.org/numbers/numdvp.html

·         Nyt for GEDCOM filer er, at der nu kan vælges hvilke felter der skal medtages i GEDCOM filen.

·         Nyt for GEDCOM filer er at der nu kan vælges hvilke biografitekster og fodnoter der skal medtages i GEDCOM filen.

·         Nyt er en ny rapport mulighed, at kunne få udskrevet hvilke personer der har mere end et hold forældre.

·         Rettet er i tekstudskrifterne, at hvis en person eller ægtefælle/partner i udskriften bliver beskrevet med ”Lever”, er deres børn med ukendt fødselsdato vil det antages, at det også gælder for barnet, dermed får barnet også en angivelse som ”Lever”.

·         Rettet er, at når først gang Brother’s Keeper startes, oprettes en database bibliotek C:\Brother's Keeper 6\Data. Årsagen skyldes den nyeste version af Windows (Windows Vista).

·         Rettet er en fejl i forbindelse med at der blev dobbeltklikket på et billede, i stedet for kun en gang.

·         Rettet er hvis bruger af Windows Vista får fejlmelding "error 75" når der oprettes og gemmes en register/indeks fil, gives der nu de nødvendige rettigheder.

·         Rettet er når der tilføjes begivenheden ALDRIG GIFT, som er beregnet for de personer som har været ”ugift” hele livet. Der vil i stedet komme et forslag om at anvende begivenhedstypen UGIFT, som er beregnet til par.

·         Rettet er på opsætningen til Personskemaet ikke viser de familierelaterede udskriftsmuligheder, anvend i stedet Familiegruppeskemaet.

·         Rettet er at der nu gives mulighed for at en ændre stavemåde for et sted, nu vil blive rettet generel, i stedet for at denne proces skulle gøres via Hjælpeværktøjer – Generel søg og erstat.

·         Ændret er en fejl hvor der nogen gange ikke blev skrevet hvilken af parterne der var forældre for barnet. Fejlen kunne opstå, hvis en person havde børn i to forhold og vedkommende var ugift i begge forhold.

·         Ændret er en fejl i flere af rapporterne, hvor man ønskede at nu levende personer skulle benævnes med ”Lever”, dette blev også korrekt skrevet for disse personer, men i registreret kom disse personers rigtige navn med.

·         Ændret er et problem for Windows Vista brugerne, her kunne der ikke åbnes en WAV fil, således at denne lydfil blev afspillet i Windows Media.

·         Ændret er en fejl for de personer som havde mere end 32.400 personer i databasen og som ville udskrive den nye rapport Personer med flere forældre.

·         Ændret er håndteringen af billeder over pixel, her ville teksten og billedet blive oven i hinanden.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.53 er beskrevet herunder.

·         En mindre fejl er blevet rettet, som opstod i forbindelse med seneste opdatering, fejlen kunne opstå når der var flere forældrepar til samme person og ens database indeholdt mere end 34.000 persone

·         Individuel Personskema er blevet ændret således at der ikke medtages oplysninger om vielser, til dette skal der anvendes Familiegruppeskemaet

·         Ny rapport under menuen Lister, Personer med flere forældretyper (People with secondary parents), vil vise alle som har flere forældretyper. Rapporten er endnu på engelsk.

·         Rettet er, at vælges der ikke at medtage fødselsdagen, medtages denne heller ikke for børnene i rapporten Efterkommere i bogform

·         Ændret er, at første gang der oprettes en database, vil standard placeringen være i
C:\Brother's Keeper 6\Data\
(NB: Anderledes tidligere) som standard anvendte biblioteker samme sted som Brothers Keeper er installeret i. Årsagen til denne ændring er, at Windows Vista har problemer med at tillade oprettelse af data biblioteker under C:\Program files\

·         Ændret er, at ændres et stednavn og der dobbeltklikkes på stedfeltet, kommer der et vindue frem, hvor der ønskes en bekræftelse på at stednavnet skal ændres. Svares der Ja her, bibeholdes de oplysninger der er indtastet omkring dette sted. Findes samme stednavn anvendt ved andre personer, rette stavemåden hele vejen rundt, derved sparres den tid det tager at anvende funktionen Generel ændring af stednavn, som findes ved at gå ud i hovedmenuen, for at vende tilbage til redigeringsmenuen

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.51 er beskrevet herunder.

·         Nyt er, at der nu er langt flere opsætningsmuligheder for skærmstørrelsen. Menuerne er endnu delvist på engelsk. Herunder kan ses hvad der kommer til at stå når den danske oversættelse er på plads.

·         Rettet er en fejl der opstå med opdateringen til 6.2.50, hvilket betød at enkelte brugere fik en forkert skærmvisning, når skærmstørrelsen var sat til 800x600.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.50 er beskrevet herunder.

·         Nyt er et nyt faneblad i søgefunktionen Søgning på ord, som findes under punktet Lister. Her kan der søges efter begivenheder hvor der ikke findes oplysninger, men hvor begivenheden er oprettet ved den enkelte person. Fanebladet er stadig på engelsk, men vil blive oversat til dansk. Den dansk tekst kommer til at se således ud:

·         Ændret er, at nu medtages alle typer af alternative navne, når der søges efter en person ved hjælp Find F3 knappen i redigeringsmenuen..

·         Ændret er, at alle alternative navn nu kan medtages i rapporterne.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.49 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at Familiegruppeskema og Personskemaet, udskrevet til HTM (hjemmeside filformat), er der nu mulighed for at vælge om billeder skal kunne præsenteres i et nyt vindue, men så i fuld format.

·         Ændret er en forbedret skærmstyring i forhold til bredformatet.

·         Ændret for Windows Vista brugerne, og der ikke er rettet i administrationsrettighederne, hvilket er nødvendigt i forbindelse med sortering. Se hvorledes på www.brotherskeeper.dk/admin-rettighed/admin-rettighed.htm

·         Ændret ved GEDCOM eksport, at skilsmisse oplysningen også medtages, hvis begivenheden er oprettet og der ikke er angivet en dato, dette skete tidligere kub hvis der også var dato.

·         Ændret er funktionen Undersøg databasen, som har fået flere kontrolområder indbygget, bl.a. kontrol af Sted/beskrivelsesfeltet.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.47 er beskrevet herunder.

 • Nyt for GEDCOM, er at nu medtages oplysninger om længde og breddegrader.
 • Rettet er en fejl som opstod med opdatering 6.2.47 for alfabetiske lister, hvis en ægtemanden havde et angivet alternativt navn og hustruen var angivet med første efternavn.
 • Rettet er en fejl i forbindelse med oprettelse af en RTF fil hvor der er medtaget billeder. Fejl kom hvor et barn ikke havde nogen begivenheder, men der var et billede linket til.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.46 er beskrevet herunder.

 • Rettet er en fejl som nogen gange kunne opstå i forbindelse med rettelser i oplysningerne for en begivenhed, og dermed at rettelsen ikke blev gemt. Fejlen opstod typisk hvis en begivenhedstype var tilføjet flere gange. Fejlen betød at oplysning blev forsøgt gemt på samme sted for begge ens begivenheder.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.45 er beskrevet herunder.

 • Rettet er en fejl som opstod sammen med Windows Vista og der blev søgt efter databaser på drev C.
 • Rettet er en fejl i redigeringsmenuen, fejlen opstod når der blev rettet oplysninger på en person og derefter fjernede ægtefællen, så blev rettelser ikke gemt.
 • Rettet er fejl i forbindelse med sikkerhedskopiering, hvor kun tekster og medie filer ønskede medtaget, så kom medie filerne ikke med i sikkerhedskopien.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.44 er beskrevet herunder.

 • Nyt er, at der nu er opdateret hjælpefiler på dansk, engelsk, norsk, tysk, fransk (canadisk). Hjælpefilen virker også med Windows Vista, så anvendes Windows Vista kan det klart anbefales at opdatere
 • Nyt er et hjælpefunktion er på vej der kan søge og erstatte i biografiteksten og noter. Det er under test og bliver tilgængelig snart.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.43 er beskrevet herunder.

 • Nyt for Slægtsbog i bogform, her er det nu muligt kun at medtage BK.nr. før navnet på anen samt at kun at medtage fornavnet på anerne tilbage til probanden.
 • Nyt er at for Windows Vista brugerne er der også en ny hjælpe fil på dansk.
 • Producenten har opdateret det software som fremstiller installationsfilen, såfremt der er problemer med at få installeret Brothers Keeper korrekt, så send en mail til support@bk6.dk. Medsend hvilken fejlmeddelelse der kommer.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.42 er beskrevet herunder.

 • Ændret er at Brother's Keeper nu virker med hjælpe filen under Windows Vista. Nyeste danske sprogfiler kan hentes på www.brotherskeeper.dk/sprogfiler.htm - anvendes der Windows 98, ME,, 2000, XP eller Windows Vista, skal du hente den rigtige sprogpakke.
 • Nyt er at til en kilde kan der nu vises det linkede billede
 • Nyt er at der udover et billede på ens kilde, kan der nu også linkes andre fil typer til eller et link til Internettet. Funktionen er den samme som på Medie fanebladet.
 • Rettet er en periodisk fejl i forbindelse med oprettelse af Markering af personer, fejlen kunne opstå hvis der var valgt Aner til en person plus aners familie.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.38 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at der nu kan linkes billeder til ens kildehenvisning.
 • Nyt er at der nu kan medtages flere informationer til GEDCOM filen.
 • Nyt er at der nu kan tilføjes en ekstern tekst fil til detaljer om stedet.
 • Rette er en fejl i forbindelse med oprettelse af RTF filer, hvor kildehenvisningen ikke blev korrekt.
 • Rettet er en fejl, i udskriften Efterkommere i bogform, hvor der nogle gange kunne opstå en fejl, hvis der var valgt Vis aner fra hver efterkommer tilbage til probanden og Medtag også BK nr. før navnet.
 • Ændret er at der er flere steder nu kan ændres skriftstørrelsen til udskrifterne.
 • Rettet er forhold ved alternative navne til en person, som også ændres til ”Lever” hvis personnavne ikke er ønsket oplyst.
 • Ændret er en mindre fejl I forbindelse med overgang til Windows Vista, således at at ens registreringsnummer og password kan indtastes.
 • Ændret er at fodnoteteksten til begivenheder, er opbygget på samme måde som i Biografi tekstfeltet.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.38 er beskrevet herunder.

Efterhånden som der er flere og flere der får styresystemet Windows Vista.

Generelt er der ingen problemer med Windows Vista og Brother’s Keeper.
Der er kun et punkt der er anderledes end tidligere.
Det er i forbindelse med sikkerhedskopiering af en database samt eksterne tekstfiler, billedfiler og mediefiler.

Det er blevet meget lettere.
Vælg fra hovedmenuen
Filer – Opret sikkerhedskopi
Tryk på knappen Andet sted end diskette
Skriv hvilket drev cd-rom brænderne er og eventuelt et bibliotek f.eks. E:\BK6\
Tryk på OK
Herefter kan der vælges om der skal medtages kopi af eksterne tekstfiler, billeder og mediefiler ved at sætte et flueben ud for disse.

Vælg om der ønskes der skal kopieres eller om databasen skal komprimeres til cd’en.
Efterfølgende klare Windows Vista resten

Se billeder - tryk her

TIP
Har du flere databaser der skal tages sikkerhedskopi af, kan de kopieres til samme cd-rom ved at der oprettes flere forskellige biblioteker på cd’en f.eks.
E:\Oxholm
E:\Dyngby

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.38 er beskrevet herunder.

 • Rettet er en mindre fejl ved indsættelse af tvungen linjeskrift (kode 31) i udskrift i Dosmerseddel.
 • Nyt er i forbindelse med eksport til en GEDCOM fil, kan der nu vælges hvilke begivenheder der skal medtages.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.35 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at ved søgning efter personer, kommer der også nu information på udvalget af person, hvis en person er en del af af en markeret gruppe.
 • Rettet er en mindre uhensigtsmæssighed i rapporten Personer der ikke er linket til andre personer.
 • Ændret er i forbindelse med import af GEDCOM filer, hvor oplysningen om stilling blev placeret forkert.
 • Nyt er at listen over steder relateret til begivenheder, hvor der nu kan oprettes en liste med alle begivenheder til et bestemt sted.
 • Nyt er en søgefunktion for manglende begivenheder, udover standard begivenheder, kan der tilføjes ekstra begivenhed til søgningen.
 • Tilføjet er en ny mulighed for Generel søg og erstat, således at der kan søges i Sted/beskrivelses feltet.
 • Ny dansk sprog fil kan hentes ved at trykke her sprogfilen vil være inkluderet i installationsfilen snarest.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.34 er beskrevet herunder.

 • Nyt er til rapporten Familiegruppeskema kan der nu vælges melllem forskellige opstillinger til udskriften. Valget er mellem:

 

Alle personer får egen side og står øverst på siden
Hvert ægtepar/par kun en gang - laveste BK nr. placeres øverst
Hvert ægtepar/par kun en gang - manden placeres øverst
Hvert ægtepar/par kun en gang - kvinden placeres øverst

 • Nyt er for rapporten i Efterkommer i bogform, at oplysning om et barn er adopteret, stedbarn eller plejebarn kan medtages i rapporten. (Angivelsen kommer ikke med for ægtefæller.)

 • Nyt er at det nu er muligt at oprette en kopi af en side som vises på skærmen, denne kopi kan så indsættes fra klippebordet (Ctrl+V) til et andet dokument f.eks. Word som et foto.

Ovenstående skærmtekster er på engelsk indtil den

danske sprog fil er blevet opdateret, hvilket vil ske snarest - se kommende nyhedsbrev.

 • Rettet er en fejl i funktionen Ret stednavne generelt, her kunne der opstå fejl i forbindelse med bl.a. de danske bogstaver øæå.
 • Rettet er en fejl i funktionen Find person, og der var valgt at søgningen også skulle omfatte alternative navne og fornavnet var angivet med et ? og at fornavnet indeholdte mere end fem bogstaver.
 • Rettet er begrænsningen på søgning via Reference og databasen indeholder mere end 500 personer med et referencepunkt, så kunne der ikke dobbelt klikkes korrekt på den ønskede person.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.33 er beskrevet herunder.

 • Nyt er, at i opsætning kan der nu sættes et flueben således, at nå der dobbelt klikes på et billede tilpasses det til skærmen.
 • Rettet er at programmet nu kan læse nyeste version af sprogfilerne, således at de nye funktioner også vil være oversat. Nyeste version af sprogfilen kan hentes ved at trykke her.
 • Hvis der vælges Lister og en af følgende rapporter:
  • Alfabetisk liste på skærmen (efternavn)
  • Alfabetisk liste på skærmen (fornavn)
  • I nummerorden på skærmen
  • Efter reference på skærmen
  • Personer uden familie

Når listen er klar på skærmen, kan der dobbeltklikke på en af personerne, programmet åbner så denne person i redigeringsmenuen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.32 er beskrevet herunder.

 • Rettet en fejl i udskrivning af sammenhængende mindre familiegrene, fejlen opstop i forbindelse med visning på skærmen og efterfølgende udskrivning.
 • Ændret ved import af GEDCOM, hvor der mangler koden FAMC selv om der er et barn knyttet til familien. Denne versionen retter fejlen således at barnet linkes korrekt til familien.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.31 er beskrevet herunder.

Med denne opdatering er der kommet flere nyheder med, dermed vil der være flere steder hvor der er engelske ord og tekster, dette vil blive opdateret snarest.

 • Ny rapport der finder personer som ikke er linket sammen med andre personer i databasen samt linket sammen i mindre familier.
 • Nyt i hjælpeværktøj er, at det nu er muligt at sætte et mærke på en serie af personer i databasen, dette kan være aner eller efterkommere til en bestemt proband. Markeringen kommer i redigeringsvinduet som en ”knap” – denne kan dog ikke aktiveres. Der kan oprettes op til 5 forskellige markeringer. Hver person kan have alle typerne af markering. Markeringen opdateres ikke automatisk. Holdes musen over ”knappen” vises hvilken markering denne henviser til.

 • Nyt i opsætning, er at der nu kan frit vælges hvilken alder som programmet skal have for hvor gamle en person kan blive, tidligere 125 år.
 • Ny grafisk rapport der viser hvilken aldersfordeling nulevende personer har.
 • Ny mulighed på fanebladet Biografi, som giver mulighed for at anvende Word som tekstbehandler i forbindelse med oprettelse af eksterne tekst filer. Denne tekst fil skal forsat gemmes som en TXT fil.
 • Rettet er en fejlinformation i forbindelse med borgerlig viet og kirkelig viet i rapporterne.
 • Ændret i sammenlægning af stednavne, hvis der ændres 2 stednavne til et nyt stednavn og et af disse har yderlige detaljer, så som bredde og længdegrad, medtages denne til det nye stednavn, i stedet for at denne oplysning går tabt.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.29 er beskrevet herunder.

 • begyndelsesbogstav, antoges dette nogen gange som efternavn.
 • Rettet er en fejl i Søgning på ord - fanebladet Alle felter, hvor der ikke reelt blev søgt på i alle felterne.
 • Nyt er at der nu kan søges i alle begivenhedsfelterne som er person- eller familierelateret.
 • Ny dansk sprogfil er medtaget.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.27 er beskrevet herunder.

 • Nyt er en halvcirkel anetavle. Anetavle med 5 generationer i en halvcirkel opstilling. Se eksempel PDF fil.
  Rapporten skal udskrives hvor papiret er sat til landskab. Rapporten kan indtil videre kun udskrives fra hovedmenuen – vælg Ancestor Fan Chart.
  I forbindelse med denne nye rapport, er der enkelte skønhedsfejl, som vil blive rettet i kommende opdateringer. Fejl som er fundet er:
  Nulevende personer får begivenheden Død sat på. Fejl i margen opsætningen efter udskrift af halvcirkel rapporten, fejlen kommer i efterfølgende udskrifter i Brothers Kepper, rettes dog ved at genstarte Brother's Keeper. Der er engelske ord på udskriften.
  Mere herom i kommende nyhedsbrev
 • Nyt er at alle linkede billeder, nu kan medtages i Familiegruppeskemaet og Personskemaet.
 • Nyt er at der nu kan vises på skærmen og udskrives, alle billeder der er knyttet til personer, alle billeder der er linket til en person, alle billeder i et bibliotek.
 • Nyt er også, at anetavle i kasser, nu kan udskrives til en plotter – meget stort papir f.eks. A1 eller A0. Her vil der kunne medtages mange generationer.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.26 er beskrevet herunder.

 • Ny dansk sprogfil er med i denne opdatering
 • Rette er et problem som opstod i sidste opdatering med visning af tekster.
 • Nyt er at der kan vælges at der medtages oplysninger om født og død i rapporten Beregn slægtskab mellem 2 personer.
 • Tilføjet er en ny mulighed i forbindelse med indlæsning af sikkerhedskopi, at kan BK ikke finde sikkerhedskopi filerne på det valgt drev, kommer der en søge mulighed frem.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.25 er beskrevet herunder.

 • Nyhed, der er kommet en udskrivningsmulighed - som har været en del efterspurgt - den nye rapport hedder Personskema, og er en rapport som kun medtager oplysninger om en person. Men som ligger tæt op af rapporten Familiegruppeskema. Rapport findes under Udskrifter - Diverse.
 • Ændret er at der nu kan vælges at vise hvilke børn der tilhøre hvem af forældrene.
 • Rettet er i Familiegruppeskemaet, således at der kan medtages fodnoter og at teksten, som i nogle tilfælde blev skrevet oven i billedet.
 • Rettet er fejl i Familiegruppeskemaet, hvor der er valgt "Skillelinier" og hvor dødsdatoen er blank og der var valgt at medtage begivenheder som ikke er kendte.
 • Rettet er fejl i Familiegruppeskemaet, hvor der nogen gange blev udeladt skilsmisse oplysningen, selv om den var indtastet.
 • Rettet er en fejl i forbindelse med skift mellem Redigering (normal vindue) og Familieredigering.
 • Rettet er en mindre fejl som kunne opstå i udskrivningen af Slægtsbog i bogform, hvor der ikke altid blev sat et punktum hvor der skulle.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.20 er beskrevet herunder.

 • Nyhed er at funktionen Find (F3) har fået tilføjet mulighed for at søge i de navne der er angivet på fanebladet Navn. Medtages dette søgeområde, vil søgningen tage lidt længere tid.
 • Nyhed er at ændres navnet på en person, kommer der en advarsel om at du er ved at ændre navnet – denne kommer når du forlader personen. Denne funktion kan slås til/fra i Indstillinger nederst til højre når du er i redigeringsmenuen.
 • Nyhed er at der nu er mulighed for at anvende samme skærm opsætning som der var i version 5.2 – for at anvende denne skal der trykkes på F12. Retur til ”normal” BK6 skærmbillede trykkes igen på F12. Hvilket har været et stort ønske hos mange tidligere BK5 brugere.
 • Nyhed er under Diverse, Vis alle billeder, her er kommet en udskrivningsmulighed – Alle billeder der er linket til en person. Ved dette valg kommer et søgevindue, indtast BK.nr. eller navn på den som der ønskes udskrive alle billederne for.
 • Nyhed er også en opdateret sprogfil, hvilket betyder at der nu ikke er engelske ord i programmet. Hjælpe filen bliver opdateret senere.
 • Nyhed er at Brother's Keeper nu kan oprette en database til en Palm computer. Vælg Filer – Hjælpeværktøjer – Opret en Palm database.
 • Ændret er at der kommer en advarsel, hvis et stednavn eller beskrivelse er for lang.
 • Rettet er en rutine i forbindelse med oprettelse af en Palm database, en fejl som opstod hvis der var mere end 32.000 personer i databasen.
 • Rettet er en fejl der af og til opstod ved oprettelse af en GEDCOM fil, hvor et dansk månedsnavn ikke blev konverteret til engelsk, som er standard. Fejlen opstod når årstallet kun bestod af et tal.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.16 er beskrevet herunder.

·         Rettet er en fejl i lister, Dosmerseddel stemte ikke helt overens når priotet valget var sat til lav.

·         Rettet er en fejl i ane udskriften med 7 generationer og proband havde et andet ane nummer end nr.1.

·         Rettet er en fejl i GEDCOM eksport vedrørende REPO linje skal være 1 NAME og ikke 1 ADDR

·         Ændret er, at BK forsøger at rette fejl selv, i Rediger knyttet til fejl i linjenummer.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.15 er beskrevet herunder.

Der er kommet tre opdateringer kort efter hinanden.

·         Rettet er kvalitetskontrollen i gav af og til en fejlmelding på "Overflow error" ved ekstra store databaser.

·         Ændret er problem hvis en person har mere end en ægtefælle og hvis der er en biografi hvor den er sat til Familie. Hvis dette blev ændret til at gælde den anden ægtefælle, blev det i stedet en doblet således at det kom til at gælde begge ægtefæller.

·         Ændret er sikkerhedsrutinen at den nu også gælder for Windows XP på Brasiliansk.

·         Rettet er at der i enkelte tilfælde i Familiegruppeskemaet blev skrevet ”med” to gang når parret var sat som Ugift.

·         Rettet er i rapporten Anetavle i bogform og der var valgt at der skal indsættes en blank linje før biografiteksten, kom der i enkelte tilfælde flere blanke linjer med.

·         Rettet er en fejl hvor der i enkelte tilfælde, kom et blank tegn foran biografiteksten i Familiegruppeskemaet og der var valgt at der skulle medtages billeder.

·         Rettet en fejl i generel søg og erstat for medie filer hvor medie filer er linket til familien.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.14 er beskrevet herunder.

·         Nyhed, der er nu to forskellige norske sprogfiler at vælge mellem, nynorsk og bokmål

·         Nyt er at filen BKFIXFLE.SAV nu stilles således at den ikke er skrivebeskyttet

·         Rettet er fejl I forbindelse med oprettelse af HTML filer og disse indeholdte ikke tilladte bogstaver i filnavnet.

·         Ændret er rapporten manglende oplysninger, her medtages nu både begivenhederne Dåb og Døbt (dato og sted)

·         Ændret er således at højre muse tast nu også kan anvendes på fanebladet Dosmerseddel

·         Rettet er en fejl i opsætning for medie filerne (linje 1 og 3)

·         Ændret er en fejl på fanebladet Dosmerseddel, her udskrives ikke længere blank linie, efter at opgaven er slettet. Fejlen med den ekstra linie kom i rapporten over alle Dosmersedler.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.12 er beskrevet herunder.

·         Nyt er at, på redigeringsskærmen er der nu mulighed for at rokere på en persons forældre, når der er flere forældre f.eks. biologiske og adaptive (primær og sekundær). Funktionen findes under Rediger når der er flere forældre til personen.

·         Ændret er at, nu virker også sikkerhedskopi funktionen til CD-ROM R/RW og under den svenske version af Windows XP

·         Rette er at, oprettes en sikkerhedskopi til C:\ kan genindlæsningen af sikkerhedskopien nu indlæses korrekt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.11 er beskrevet herunder.

·         Ændret er hvis du søger efter ord i begivenheder, kan du søge specielle områder så som skilt eller ingen børn selv om dato og sted felter er tomme.

·         Ændret er hvis der oprettes en note i “Dosmerseddel” og du ændre sætningen inden du gemmer, vil det ikke være væk når du kommer tilbage til dosmorsedler.

·         Ændret.. hvis dug emmer en note i dosmorseddelm og du gemmer noten, men hele --- linien er tom, og du går til en anden person uden at indtaste noget I … vil noten ikke være tabt.

·         Retteter ændringen af 10 marts 2005 (omkring skilt printning i Familiegruppeskemaet når et par ikke er gift) I BK 6.1 var ikke ændret i BK 6.2 før nu.

·         Rettet er hvis du har muligheden vis en note for et vidne, ville ægtefælle navnet i noten være forkert nogle gange, når der var mere end en ægtefælle.

·         Ændret er tilføj *.GIF i billede listen (hvis gif ikke virker, så download efter 1.1.2006 og intaller igen)

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.10 er beskrevet herunder.

·         Ændret er funktionen Søgning efter ord og her søger efter person, eller i alle felter, vil der nu også blive søgt i ”Navneform” feltet.

·         Nyt er en knap for udskrivning af en adresselabel fra adressefanebladet – Standard er DYMO printer eller vælg anden printer.

·         Rettet er skrivning af tekster på fanebladet Dosmerseddel, således at en skrevet tekst nu kan fortrydes.

·         Rettet er en valgbar felt-kode ”67” således at ægtefælles efternavn kommer før fornavne. Tidligere var sådan at hvis der også valgtes felt-kode 99 kom kun første ægtefælles efternavn først, resten var normal.

·         Nyt er at der på efterkommere udskrifterne og familiegruppeskemaet nu kan sættes et flueben, således at nulevende personers navne ændres til ”Lever”.

·         Nye er en mulighed for at få udskrevet bøns navne med blokbogstaver i udskriften ”Efterkommere i bogform”.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.8 er beskrevet herunder.

Der er kommet to hurtige opdateringer til version 6.2.8 og 6.2.9

·         Ændret er nogle muligheder i NGSQ i registreringsrapport. Der laves nu generations nummer for hver enkelt efterkommer efter den angivede navn, og også efter det angivne navn på første barn efter hver efterkommer. Og der er en mulighed for at afbryde registrerings nummeret som er før navnene i anelinien (efter hver efterkommer)

·         Yderlig er der ændringer for NGSQ muligheden i registreringsrapport. Når den viser linie alder, viser den efternavnet på den umiddelbart foranstående ane hvor efternavnet er forskelligt. Den udskriver en . (periode) efter romertal og udskriver ikke en . (periode) efter registrerings tal for børn. Børnenes navne er i kursiv, hvis NGSQ muligheden er valgt og hvis du eksporterer til RTF fil. (Det er ikke kursiv i for visning og direkte udskrivning endnu). Disse ændringer er for at lave rapporter mere tæt på NSGQ standarder. Der vil komme enkelte yderligere ændringer til NSGQ rapporter.

·         Ændret er at eksport til en GEDCOM fil medtager sidste rettelsesdato for den enkelte person.

·         Ændret er at ved udskrifter til en RTF fil for MS Word, hvor billeder er valgt med, bliver billede filnavnet ikke skrevet i en tekstboks, da dette nogen gange vil placeret under billedet.

·         Ændret er et problem i rapporten Ref. nummer i nummerorden og der er valgt at medtage biografi, som efterfølgende gemmes som en RTF fil.

·         Ny opdateret dansk sprogmodul

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.7 er beskrevet herunder.

 • Ændret er at ved fravælgelse af oplysninger på nulevende person medtages billeder heller ikke.
 • Ændret er at i rapporten Steder og begivenheder, kan der nu medtages og sorteres op til 32.000 steder.
 • Nyeste danske sprogfil er med, således at denne bliver installeret automatisk.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.6 er beskrevet herunder.

 • Nyheden i denne version er alene at følgende sprogmoduler er med i dette versionsnummer:
 • Dansk
 • Tysk
 • Fransk/belgisk
 • Hollandsk
 • Afrikaans
 • Norsk, kan hentes i kombineret norsk/dansk version ved at trykke her. Denne norske version er pakket med WinZip og skal først pakkes ud og kopieres således a denne erstatte den sprog fil som der er installeret i forvejen. Typisk i C:\Programmer\Brother's Keeper 6\

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.5 er beskrevet herunder.

 • Begge opdateringer med numrene 6.2.5 og 6.2.6 er alene vedrørende sprogmodulet. I forbindelse med version 6.2.7 vil nyeste danske sprogmodul være med. Men kan allerede nu hentes ved at trykke HER
 • Ny support mulighed
  Fra hovedmenuen trykkes på Hjælp - Teknisk assistance.
  Fremkommer nedenstående - her kan der nu trykkes på knappen Web eller Email.
  Trykkes på Web - åbnes websiden http://www.brotherskeeper.dk 
  Trykkes på E-mail åbnes ens mail program og der kan sendes en mail til oxholm@bk6.dk  

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.3 er beskrevet herunder.

 • Ændret er en mindre fejl i bogforms udskrifterne, nemlig hvis der er oprettet en begivenhed, men der ikke var angivet en dato eller stedbetegnelse, men der er oprettet en kildehenvisning. Blev denne begivenhed udskrevet forkert.
 • Ændret er mindre fejl i Efterkommer i bogform, en fejl der opstod i forbindelse med opdateringen til version 6.2.1. Fejlen var at der blev placeret et ekstra linjeskrift for biografierne for børn som blev beskrevet sammen med forældrene og som ikke senere blev medtaget i udskriften, fordi at der ikke var yderlige efterkommere efter denne person.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.2 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at hvis der dobbeltklikkes på et billede vises dette på hele skærmen. kan du der nu reduceres i billede størrelsen, på skærmen, til følgende størrelser 640x480, 800x600 og 1024x768. De tre muligheder kommer frem i forhold til hvor stort billedet er. Altså alle tre når billedet er over 1024x768.
 • Rettet er et problem der nogen gange kunne opstå i udskriften "Beregn slægtskabet mellem 2 personer", og udskriften blev sendt som en "kasse udskrift".
 • Rettet er også i samme udskift at nogen gange kom billederne udenfor kassen.
 • Rettet er en fejl som opstod i version 6.2.2 når der blev tilføjet mere end to vidner til vielsen, kom der ikke automatisk de rigtige oplysninger ind på vidnets Biografi faneblad.
 • Rettet er en fejl i datofeltet, således at der nu kan skrives to datoer ind der hver er på 20 tegn. I mellem vil der komme en bindestreg.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.2.1 er beskrevet herunder.

·         Nyt er i Redigeringsvinduet, kan der nu vælges en mulighed (vælg knappen Indstillinger) for at kunne dobbeltklikke på en søster/bror og så vil programmet gå til denne person og åbne fanebladet for begivenheder automatisk.

·         Ændret er når der udskrives til Efterkommere i bogform, tidligere var der ikke muligheden at udskrive separate afsnit for mand og hustru. Men der kan nu indsættes tom linie eller en tom linie før efterkommeroversigten eller ægtefællen, og vil der nu også blive udskrevet en tom linie efter biografitekster.

·         Ændret er i udskriften for ane- og efterkommere træer, er når der er valgt at medtage fødselsåret, død og viet, er felterne nu lidt bredere, for at få bedre plads til ægtefællenavnet.

·         Rettet er en fejl for at undgå overflow ved udskrivning af fodnoterne.

·         Ny tilføjelse i hjælpeværktøjer under Generel søg og erstat – således at der nu også kan søges og erstattes for sti henvisningen på fanebladet Medie.

·         Nyt er at, nu medtages tilføjede mailadresse også i GEDCOM filen ved eksport

·         Nyt er at der nu er plads til 149 tegn til fil henvisningen på fanebladet Medie, indeholder sti henvisningen flere bogstaver, kommer der en advarsel.

·         Ændret er vis der er tilføjet et vidne til en vielse, indsættes en tekst på Biografi fanebladet hos vidnet. Teksten indeholder ægteparrets navne.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.40 er beskrevet herunder.

 • I et stykke tid har der været en BK6.2 BETA version ude. Denne er nu klar.
 • Udover nogle mindre rettelser og ændringer er der kommet tre store nyheder.
   
 • 1)
  Find BK6 database
  Her er der kommet en ny speciel funktionen med "Find BK6 database", der er interessant, da det er her mange har problemer. Ideen med denne funktion er at programmet søger efter ens databaser på det enkelte drev og man så kan dobbeltklikke på den ønskede database og denne åbnes så.

  Funktionen findes ved at vælge fra hovedmenuen Filer - Hjælpeværktøjer
 • 2)
  Medie
  Men også på selve Redigeringsvinduet er der sket store ting. Der er kommet to nye faneblade med.
  Medie og Dosmerseddel. På fanebladet medie kan der nu linkes en hver form for medie fil til, det kunne være en film, lyd optagelse, præsentations fil fra f.eks. Power Point, mailadresse, web-adresse eller en hvilken som helst type fil som kan anvendes under Windows.
  Alle linkede filer som er indsat her, vil kunne medtages i udskriften Familiegruppeskema, når denne gemmes som HTML filer. Dermed vil ens hjemmeside blive endnu mere interessant i form af f.eks. filmklip og lyd optagelser.
 • 3)
  Dosmerseddel (To Do)
  Dosmerseddel, er også et af ønskerne fra brugerne som nu er kommet med. Her kan der skrives hvilke opgaver der på den enkelte person mangler at blive foretaget. Disse vil ikke komme med i udskrifterne, dog kan opgaverne her medtages på udskriften Familiegruppeskemaet og der kan søges i opgave-teksterne.
   

Se hvorledes oversættelser kommer til at være. Tryk her

·         ---------------------------------------------------------------
Sprogfil
---------------------------------------------------------------
På de nye faneblade Medie og Dosmerseddel (To Do) er brugerfladen forsat på engelsk - men så snart sprog filen er opdateret vil der komme et nyhedsbrev om dette.
 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.39 er beskrevet herunder.

 • Rettet er et problem som kunne opstå hvis du oprettet en kilde hvor indholdet kun er en dato eller en stedbetegnelse, den næste kilde vil så samme indhold.

 

 • (changed) On the report List, Sources, show everyone this source is attached to, when the Preview was showing, if you picked File, Print it would print the wrong report. Now it says to pick File, Print Current Page instead.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.37 og 38 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at den nyeste danske sprogfil er med i opdateringsfilen.
 • Rettet en fejl som under enkelte omstændigheder, betød at slægtsbog og Ane rapporter i bogform skrev "barn" i stedet for "barn med ..."
 • Rettet er en fejl ved oprettelse af RTF filer slægtsbog, og du har sat valget at registeret kun skal have fødselsdatoen med (efter navnet i RTF registeret), blev der nogen gange ikke medtaget fødestedet for ægtefællen.
 • Rettet er rapporten for antal efterkommere, hvor der af og til blev angivet generation 98 for den sidste generation.
  Rettet er en fejl i forbindelse med eksport i form af en GEDCOM fil, hvor der nogen gange kunne blive indsat et mellemrum for meget ved navne som f.eks. "John Smith, Jr:"
 • Rettet er en fejl når papirstørrelsen var sat til et format, men først ville se en skærmudskrift og efterfølgende valgte at udskrive, skete der nogen gange det at papirformatet blev "glemt" og standard størrelsen blev valgt i stedet.
 • Rettet er fejl i forbindelse med udskrivning af Familiegruppeskemaet med billeder, og familien og der kun var forældre til den ene af parterne, kunne der ske det at der blev valgt et billede fra en af børnene.
 • Rettet er en fejl i forbindelse med Familiegruppeskemaet og begivenheden parret havde begivenheden "ikke gift". Blev der udskrevet "Gift N" på den måde som det kunne forventes, kun hvis du valgte "grundbegivenheder". Nu udskrives der "ikke gift".
 • Rettet er i Rediger, hvis du sortere børn efter dato, blev børn der fejl agtigt placeret øverst hvis datoen begyndte med __ (underscore) som i "__ maj 1954".

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.36 er beskrevet herunder.

 • Ændret er udskrifterne i bogform således at begivenhederne kommer i samme rækkefølge som de er sat til i redigeringsskærmen. Tidligere blev den udskrevet med alle begivenheder (Begivenhed med sted) efterfulgt med alle andre (Fakta med beskrivelse). Dette retter også et problem hvis der var mere end to begivenheder/fakta med vidner til.
 • Rettet er i udskriften Efterkommere i bogform hvor indstillingen blev sat til at undlade oplysninger om nulevende og hvis denne person har to eller flere ægtefæller og den anden ægtefælle ikke lever, kom oplysningerne ikke med.
 • Rettet er en fejl når valgte at ændre datoformatet indstillingen (små bogstaver med 0 eller store bogstaver med 0) kunne der ske en fejl i denne rutine.
 • Nyt er filen README6.DOC (engelsk) nu hedder README.RTF (engelsk), årsagen var at WordPad i Windows XP ikke kan åbne README6.DOC (engelsk) filen.
 • Nyt er at den nyeste danske sprogfil er med i opdateringsfilen.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.35 er beskrevet herunder.

 • Rettet er for førstegangsbrugere som tidligere kun fik standard begivenhederne med i udskriften Familiegruppeskemaet. (Først skulle standard begivenhederne vælges, for efter at vælge alle begivenheder).
 • Fra 07-Feb-2005 er der nye sprogfiler på dansk, norsk, tysk, fransk og hollandsk.
 • Nyt er hvis du i opsætningen sat at du ønsker at blive spurgt om sikkerhedskopi får du nu tre muligheder. (Stop = lukker BK. Fortryd = fortryder lukningen af BK.)

 • Hvis du vælger udskrivning af en anetavle med søskende, vil der ikke blive vist korrekt navn for ægtefællen hvis  dette ikke er valgt for ægtefællerne.

 

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.34 er beskrevet herunder.

 • Nyeste version indeholder nu opdatering af sprogmodulerne norsk, dansk, tysk, fransk og hollandsk. Dermed forsvinder de mange steder der efterhånden indeholdte engelske ord og sætninger.
 • Ændret er i forbindelse med import af GEDCOM filer hvor der er fejl i, vil der nu komme en fejlmeddelelse.
 • Rettet er hvis der i selvvalgte lister anvendes koderne 86, 87 eller 88 og der er medtaget egn oprettede begivenheder samt medtaget begivenhedsnoter eller vidner. Her blev der tidligere kun medtaget basis begivenhederne og ikke begivenhederne og vidnerne.
 • Rettet er et problem hvor der var mere en 30 hovedkilder for en person eller en begivenhed. Antallet er nu hævet betydeligt.
 • Yderlig er der rettet på layoutet i enkelte af vinduerne.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.33 er beskrevet herunder.

 • Nyt er at der nu kan medtages vidner i Familiegruppeskemaet, efterkommer og ane udskrifterne.
 • Rettet er en rutine i Beregn slægtskab mellem to personer, fejlen opstod når der var mere end 20 generationer mellem personerne.
 • Nyt er at når der indlæses en sikkerhedskopi fra en cd-rom blev database filerne sat til skrivebeskyttet, det gælder ikke længere.
 • Rettet er i søgning i alle felter, hvor der tidligere kunne opstå problemer med at søge i begivenhedsnoterne.
 • Ændret er standarden for nye begivenheder, disse medtages automatisk i udskrifterne også når de ikke er medtaget i listen af begivenheder. En ny begivenhed skal være anvendt ved en person før denne medtages.
 • Ændret er GEDCOM eksport og import funktionen, således at der nu medtages GEDCOM koden ”1 _MSTAT Partners” for par hvor der er angivet Ugift og der ikke er oplyst en dato eller sted. Problemet her var at BK antog at når der ikke var nogen dato eller sted angivelse var det ikke nødvendigt at medtage dette i GEDCOM filen samt at begrebet Ugift ikke nødvendigvis også betød at der er en partner.
 • Rettet er når der blev oprettet en ny kilde til en person og der ikke blev svaret ”Har en kilde i forvejen” blev der alligevel søgt.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.32 er beskrevet herunder.

 • Rettet er fejl i eksport til GEDCOM en fil således at der nu skrives koden _NMR for ikke gifte par.
 • Ændret er undersøgelsen af slægtskabet mellem to personer, hvor der nu søges mellem 16.000 aner og 60 generationer, mod tidligere 8.000 personer.
 • Ændret er komprimeret anetræ, der nu udskriver op til 10.000 aner, mod tidligere kun 5.000
 • Ændret er når der skrives en note til en begivenhed, er baggrundsfarven den samme som når der skrives en biografi.
 • Rettet er en fejl ved eksport af databasedelen som indeholdt vidnerne. Fejlen opstod når databasen var over 50.000 personer.
 • Rettet er en mindre fejl når der var valgt andet sprog end engelsk. Her kom der til at stå et S i stedet for et K (kildehenvisning) når der blev indtastet en kildehenvisning til et vidne.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.31 er beskrevet herunder.

 • Rettet er numeriske eller alfabetisk lister ved brug af felt 99 med alle ægtefæller, hvor en fejl opstod i kolonnen for bruger oprettede begivenheder.
 • Rettet er fejl i forbindelse med bogforms udskrifterne når der blev valgt udskrift til RTF, og født og død i registreret ikke skulle med for personer yngre end det valgte, kom disse oplysninger med for ægtefællen.
 • Rettet er en fejl når der var en kilde til familien, denne blev ikke medtaget ved skift til ægtefællen.
 • Ændret er håndtering af kopierede biografitekster på mere end 22.000 anslag. Nu vil de anslag der overstiger 22.000 blive bibeholdt i hukommelsen og vil efterfølgende kunne kopieres ind på en efterfølgende biografitekst. Dette gælder kun for interne tekstfiler. Husk at medtage kildehenvisningen på begge biografitekster.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.30 er beskrevet herunder.

 • Rettet er GEDCOM eksport funktionen, således at der nu bliver kontrolleret om de rigtige koder er med i GEDCOM filen. Såsom CR uden LF, som tidligere gav en fejlmelding "error 5 illegal Function Call".
 • Rettet er for felterne "ugift", "lever ikke", "Barnløst forhold" som ikke bliv udskrevet hvis der ikke var yderlige oplysninger knyttet til begivenheden.
 • Rettet er en fejl knyttet til "overflow" som af og til opstod i forbindelse med udskrivning af personer uden familie.
 • Rettet er et problem som kunne opstod i forbindelse med konvertering fra BK5 til BK6.

Nye punkter, eller punkter der er rettet siden version 6.1.29 er beskrevet herunder.