© www.brotherskeeper.dk

    Mangler oprettede begivenheder i mine udskrifter

     

    For at få alle begivenheder med i udskrifterne er det vigtigt at få sat udskriftsindstillingerne rigtig.
... For alle udskrifterne gælder, at der på fanebladet "Felter der skal med" findes en stor knap i højre side.
Som kan se således ud:
eller
  Illustration øverste til venstre, viser fanebladet "Felter der skal med" før der trykke på nævnte knap. Her kan det anbefales at sætte et flueben som vist.

Illustrationen i midten til venstre, viser samme faneblad efter tryk på nævnte knap. Her anbefales det at tilføje alle begivenheder.

  Illustrationen i nederst til venstre, viser samme faneblad, men her i udskriften for Familiegruppeskemaet. Her er anbefalingen at der ikke er nogen flueben i de tre muligheder som starter med Udelad.

Ved tryk på nævnte knap fremkommer samme skærmbillede som vist med illustrationen i midten til venstre.