© www.brotherskeeper.dk

 
Sortering af begivenheder
VIGTIGT
For at få denne funktion til at virke korrekt, er det vigtigt at antallet af aktive begivenhedstyper ikke overstiger 85.
 
Antallet af aktive begivenheder vælges via hovedmenuen menupunkt Filer - Hjælpeværktøjer - Skjul uønsket begivenheder som en valg mulighed. Eksempelvis kunne valget se således ud.
Der er tre forskellige sortering metoder.
 
 
1. (øverst) Her sorteres begivenhederne efter den dato der er indtastet og der efter hvilken type af begivenhed det er.
2. (midten) Her sorteres der efter hvilken begivenhedstype, hvis en begivenhed er anvendt mere end en gang, sorteres der efter dato.
3. (nederst) her sorteres der alene efter den indtastet dato.
 
Der kan vælges hvorledes ens begivenheder skal sorteres, denne valgmulighed kommer automatisk frem, når en af de to øverste muligheder er valgt (1. og 2.)
 
 
Ændring af rækkefølgende sker ved at pege med musen og holde venstre musetast nede på den begivenhed som ønskes flyttet, flyt musen mens musetasten holdes nede til det placering som skal være gældende og slip musetasten.
Nå begivenhederne er sat i den ønskede rækkefølge, trykke på Gem og sorteringen starter.
 
Ændres der på valgte aktive begivenheder, skal denne proces gennemføres igen, for at få ændringen med inden en ny sortering gennemføres.
 
VIGTIGT
Inden denne funktion anvendes, er det vigtigt at have en ny sikkerhedskopi.
 
OBS 
Sortering gælder kun for de begivenheder der er relateret et en person og ikke for de som er par relateret.