© www.brotherskeeper.dk

 
At udgive en slægtsbog
 
Det at fremstille en slægtsbog, er jo det vi alle har som mål. Derfor er der også en række ting som der må tages i betragtning, inden man går til en bogtrykker med sit værk.
 
 1. Har man samlet alt det materiel, om de enkelte slægtspersoner som man ønsker?
 2. Har man alle illustrationer scannet og er placeringen og størrelse af illustrationerne (billeder) bestemt i forhold til teksten?
 3. Hvad skal der udover selve teksten med i slægtsbogen (kolofon), forord, hvem skal takkes, grafiske tavler grafiske tavler, register, kildehenvisninger m.m.?
 4. Hvilken størrelse skal slægtsbogen have f.eks. i A4 format?
 5. Hvilken type papir og kvalitet skal anvendes?
 6. Hvorledes skal omslaget være (tykt eller tynd og i farve eller med ægte skind og skal hele bogen kunne ligge i en flot udskåret trækasse)?
 7. Hvad skal der trykkes på selve omslaget og skal det eventuelt være med guld tryk?
 8. Hvor stort et oplag skal der trykkes?
 9. Hvorledes skal slægtsbogen indbindes (med garn-bindes eller limes)?
 10. Hvem skal sætte slægtsbogen inden trykningen kan starte?
 11. Hvor lang tid vil dette tage?
 12. Hvem læser korrektur inden trykning?
 13. Hvorledes afleveres der til bogtrykkeren?
 14. Hvor lang tid tager det hos bogtrykkeren?
 15. Hvor lang tid tager det hos bogbinderen?
 16. Hvorledes skal slægtsbogen sendes/leveres til modtagerne?
 17. Og endelig hvad med det økonomiske - f.eks. fonde, egen betaling eller salg eller en kombination af disse?

Som det fremgår herover, er der mange ting, at tage hensyn til når en slægtsbog skal fremstilles og dermed udgives, og som (måske) skal kunne gemmes i over 100 år.
Det handler om at få udskrevet alle ens oplysninger til en fil, som efterfølgende kan redigeres i et tekstbehandlingsprogram som f.eks. Microsoft Word.

Fra Brother's Keeper oprettes der en RTF fil med de personer som slægtsbogen skal indeholde. Åben denne fil i din tekstbehandler og ret teksten til som du ønsker den skal være, herunder rette stave fejl. Er der anvendt citater, så husk at skrive hvem citatet er fra.

Indscanning og placering af billeder og andre illustrationer - se mere tryk her. Denne del af opgaven kan klares af et firma. Husk her at skrive hvem fotografen/tegneren er (ophavsretten).

Skriv forord og eventuelt hvem der skal takkes for at denne slægtsbog har kunne blive til, f.eks. hvem der har stillet billeder til rådighed, hvem der har læst korrektur og eventuelt hvem der har være med til at finansere slægtsbogen f.eks. fonde.

Lav opslag til bogen - en god ide at at der er en række blanke sider mellem selve omslaget og frem til siden med kolofonen (bogens datablad), igen et par blanke sider inden forordet kommet samt selve slægtsbogens sider.

Opret registrer - se mere tryk her. Herefter kan det hele afleveres til bogtrykker, der så klare selve trykningen.
Og når bogtrykkeren er færdig, mangler der kun at aflevere/sende slægtsbogen til modtagerne som en gave eller ved at der betales en pris pr. bog.

Jeg håber ikke, at denne lange information eller opskrift på fremstilling af en slægtsbog, har fået dig på andre tanker, med at udgive en slægtsbog - for det er en dejlig oplevelse og en rigtig god følelse man får, når man står med sin første slægtsbog i hånden. Ens eget værk - håndgribeligt på alt ens arbejde gennem måske mange år. Specielt er det rart at kunne vise andre hvad man selv har skrevet og fremstillet - en slægtsbog om ens egen slægt.