© www.brotherskeeper.dk

 
Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Formål
Selskabets formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats - oplysende foredrag, ekskursioner og lignende - at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metoder.
 
Årsabonnement 225 kr., par 275 kr.
 
Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland
Fmd. Henrik Atting
henrikatting@hotmail.com
Læskovvej 94
4632 Bjæverskov
tlf. 56 87 05 90