© www.brotherskeeper.dk

Lokalnetværk
Brug af en Brother's Keeper database på en anden computer
 
 
Krav:
To computere der er forbundet med netkabel (lokalnetværk) ikke via Internet.
Der er netforbindelse.
Brother's Keeper er installeret på begge computere.
OBS!
Det er ikke tilladt at der skrives i databasen på samme tid - altså kun en bruger adgangen der indtaster oplysninger og læser. Gøres dette vil der være risiko for at databasen ødelægges og det er nødvendigt at indlæse en sikkerhedskopi.
Licens når programmet er installeret på to computere
Da Brother's Keeper er installeret på to computere, vil der normalt være krav om registrering af begge programpakker. Men da der arbejdes med samme database og der ikke kan arbejdes på samme tid, bortfalder dette krav om registrering.
Således oprettes forbindelsen i Brother's Keeper
(I dette eksempel/vejledning er anvendt to computere der er benævnt Kontor og Sanne og Brother's Keeper databasen er placeret på computeren Sanne.)
Åbn Denne Computer på skrivebordet (Kontor computeren)
Her vil du kunne se hvilke drev der er til rådighed - her C:, D: og diskettedrevet A:. For at få adgang til et netværksdrev på computeren Sanne skal følgende foretages.
 
På computeren Sanne
Men før dette kan ske skal det bibliotek hvori databasen er placeret deles.
Dobbeltklik Denne computer og på Drev C (C:) og marker det bibliotek hvor databasen er placeret i. Højreklik med musen, der vil komme et vindue frem, tryk på Deling og sikkerhed.
Her komme nu et nyt vindue frem
Sæt flueben i de to felter (Del denne mappe på netværket) og (Tillad netværksbrugere at ændre mine filer) og skriv BK6 i feltet Sharenavn. Tryk herefter på Anvend.
 
På computeren Kontor
Dobbeltklik på Denne computer, vælg i menuen Funktioner og vælges menupunktet Opret forbindelse til et netværksdrev...
 
 
Der åbnes et vindue (det viste til venstre) her besluttes hvilket drev bogstav som netværksdrevet skal have - her er valgt Z:
Tryk på Gennemse og vinduet til højre åbnes, her markeres det delte bibliotek på Computeren Sanne, her er netværksdrevet benævnt "bk6 på Sanne". Tryk på OK
 
Tryk herefter på Udfør.
Der er nu oprettet et netværksdrev der hedder Z: på computeren Kontor.
 
For at Brother's Keeper efterfølgende anvender databasen på computeren Sanne, skal Brother's Keeper startes. Vælg Filer i hovedmenuen - vælg Åbn database.

Ovenstående vindue åbnes, her kan ses hvilket bibliotek der er anvendt indtil nu (det store felt til højre).
Vælg nu i venstre side, at du anvender drev Z: i stedet og tryk på OK.
 
Brother's Keeper på computer Kontor åbner efterfølgende den delte database på computeren Sanne. Dermed kan der indtastes oplysninger i samme database fra begge computere.
OBS - det er ikke tilladt at dette sker på samme tid - altså kun en bruger adgangen der indtaster oplysninger.