© www.brotherskeeper.dk

 
Gamle måleenheder
Længdemål
1 mil   4 fjerdingvej 4.000 favne 7,53 km
1 fjerdingvej     1.000 favne 1,88 km
1 favn Fingerspids til fingerspids med udstrakte arme 3 alen   1,88 m
1 alen Længden af en arm 2 fod 4 kvarter 62,75 cm
1 fod Længden af en fod 12 tommer   31,37 cm
1 kvarter Afstanden mellem de udspilede tommel- og lillefingre 6 tommer   15,69 cm
1 tomme Bredden af tommelfingeren 12 strå 12 linjer 2,61 cm
1 strå Et halmstrås tykkelse eller bredden af »månen« på tommelfingeren 1 linje 12 skrupler 2,18 mm
1 skrupel       0,18 mm
Arealer
1 tønde land   8 skæpper land 14.000 kvadratalen 5516 kvm
1 skæppe land   4 fjerdingkar land   690 kvm
1 fjerdingkar land   3 album land   173 kvm
1 album land   4 penning   58 kvm
Rummål
1 anker   39 potter    
½ anker   1 bimpel    
1 kande   2 potter   1,92 liter
1 potte   1/32 kubikfod 4 pægle 0,96 liter
1 tønde   4 fjerdinger 8 skæpper  
1 skæppe   4 fjerdingkar 8 ottinger  
1 tjæretønde   3 3/4 kubikfod 120 potter 116 liter
1 øltønde   4 1/4 kubikfod 136 potter 131 liter
1 korntønde   4 1/2 kubikfod 144 potter 139 liter
1 salttønde   5 1/2 kubikfod 176 potter 170 liter
Vægt
1 smørtønde   136 potter 224 skålpund 111 kg
1 drittel smør   100 pund fra 1900: 1 cwt. 50,8 kg
1 pund (skålpund)   1/62 kubikfod 496 g fra 1900: 500 g
1 skippund   20 lispund 320 pund 160 kg
1 centner   7 lispund 112 pund 56 kg
1 lispund   16 pund   8 kg
1 bismerpund   12 pund   6 kg
1 skålpund   2 mark 16 unser 496 g
1 unse   2 lod   31 g
1 lod   4 kvint   15,6 g
1 kvint   4 ort   3,94 g
1 ort       1 g