Contents - Index


Kompakt anetræDenne udskrift fås ved at vælge Aner på hovedskærmen og derefter Kompakt Anetræ.

Der kan medtages op til 2500 af probandens aner i op til 99 generationer med en linje for hver kendt ane. Udskriften er kompakt, fordi alle tomme linjer med ukendte aner er udeladt! Træet bliver vist på skærmen, når du trykker på Start, og det udskrives, når du klikker Filer, og Print. 

Du kan vælge, hvor mange generationer der skal medtages, samt skrifttype og Portræt/Landskab. Desuden om navne skal skrives med fed skrift, om sammenfaldende aner, der stammer fra ægteskab mellem beslægtede, skal gentages eller ej, og om Ref. feltet skal med. Endelig om der skal vises BK kodenumre, standard anenumre, eller ingen numre

Et mindre træ (indenfor en skærm) kan kopieres til klippebordet som følger:

Når træet er på skærmen trykkes [Alt] tasten ned og på samme tid trykkes på [Print Screen] tasten. Herved kopieres skærmen til klippebord. Du kan så starte dit fotobehandlingsprogram eller et tekstprogram og her indsætte det før viste træ ind.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7