Contents - Index


Find endeløse loop


Hvis der er mistanke om en endeløs løkke i databasen, vil denne rutine kunne finde dette. Der søges efter om samme person er efterkommer til sig selv. Hvis der er en løkke, kan der ved at vælge Efterslægt i træ, og starte med denne person, medtag dubletter og vis BK nummer.
Så vil du kunne se hvor løkken starter.
Fejlen skal rettes manuelt i redigeringsmenuen. Vælg den person som er problemet og ret fejlen. Gentag evt. rutinen efter fejlen er rettet.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7