Contents - Index


Kontrol af alder


Ved at vælge forskellige parameter ud for de forskellige begivenheder, kan der gennemføres en kontrol om indtastede datoer passer i forhold til de ønskede parameter. Som det fremgår af skærmbilledet herunder er der en række fejl. Undersøgelsesresultatet udskrives og de enkelte personer gennemgås for fejl i redigeringsmenuen.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7