Contents - Index


Efterkommernes vielsesoversigtEfterkommernes vielsesoversigt er en rapport, som viser hvem der er gifft med hvem, og hvilke børn der i de enkelte ægteskaber.

Sideopsætning
Beslut hvor mange generationer rapporten skal omfatte.
Hertil øvrige indstillinger for sideopsætningen

Felter der skal med
Her kan sættes hvorledes de enkelte skal placeres i forhold til den indgifte i efterslægten
Vælg
  • Indsæt generationnummer før hver generation
  • Placer efterkommerens navn før ægtefællens navn
  • Placer manden foran kvinden (for hjælpe med efternavnet på efterkommerne)
  • Placer kvinden foran manden
  • Vis efternavnet på børn
  • Efter fødselsesdatoen og før sted sættes et
  • Efter fødselsesdatoen og før sted sættes et


    © Den danske hjælpefil til BK ver. 7