Contents - Index


Rækkefølgen af børn og ægtefællerHvis børnene i en familie ikke er vist i den rette kronologiske rækkefølge kan du rokere dem ved at kalde familien frem på skærmen Rediger. Klik på fanebladet Børn.

Alle børn vil så blive vist. Hvis en fødselsdato er angivet for hvert af børnene, vil rækkefølgen blive bragt i orden, når du klikker Roker, og derefter Arranger efter fødselsdag.

Ellers kan du flytte et barn på plads ved at klikke navnet, og derefter klikke Flyt op eller Flyt ned. Klik til sidst nederst Accept på rækkefølgen.

Rækkefølgen af ægtefæller kan rettes ved øverst at klikke Rediger og Roker ægtefæller. Alle ægtefæller bliver da vist, og de kan en for en flyttes ved en markering, efterfulgt af Flyt op eller Flyt ned.

Knappen Accept på rækkefølgen gemmer den nye rækkefølge og knappen Gå tilbage til det oprindelige og reetablerer den tidligere rækkefølge.

Hvis en person har to sæt forældre, og du ønsker at ændre hvem der er de primær (de, der vises på anetavlen), anbringer du personen på skærmen Rediger. Derefter klikker du Rediger og Roker forældre øverst på skærmen.© Den danske hjælpefil til BK ver. 7