Contents - Index


Manglende data/oplysningerEn liste over personer, for hvem der mangler visse oplysninger kan udskrives ved at vælge Lister på hovedmenuen, og derefter Manglende oplysninger.På fanebladet Sideopsætning kan du vælge Marginer, samt om hele databasen skal undersøges, eller om det kun skal gælde en valgt persons efterkommere.

På fanebladet Tomme felter, kan der vælges de felter, der skal undersøges. Der vil blive udskrevet en liste med de personer, der mangler oplysninger om, i et eller flere af de valgte felter. For hver enkelt person markeres de felter, hvor der mangler oplysninger.
Listen kan udskrives til skærm, printer eller fil. Sidstnævnte kan vælges ved at klikke Filer, Opret en tekstfil (TXT).


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7