© www.brotherskeeper.dk

 
Hvordan ser jeg om jeg har administrator rettighed
For at få fuld udbytte af Brothers Keeper sammen med Windows Vista, skal du have administratorrettigheder.
 
Se om du har dette.
Åbn kontrolpanel

 

 
Åbn Brugerkonti
 
 
Tryk på Skrift kontotype
 
 
Er du som bruger ikke sat som administrator, skal dette ændres.
Dette kan gøres ved at Windows startes i et andet brugernavn, se i hvorledes i manualen for Windows Vista.